Saltar al contenido principal

Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula [Transcripció]

Registre bibliogràfic

Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula [Transcripció] | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital del Ms. Sig. L.III.26 de la Real Biblioteca El Escorial, copiat entre 1546 i 1547. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia d'aquesta Institució. Transcripció realitzada en el marc dels projectes d'investigació "Edición paleográfica digital de los testimonios manuscritos de la poesía de Ausiàs March", FFI2010-21453-C02-01, i "Edición Sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos en su contexto literario", FFI2014-52380-C2-1-P, ambdós finançats pel Ministerio de Economía y Competitividad (posteriorment Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com