Saltar al contenido principal

Libre de doctrina per a ben servir, de tallar y del art de coch ... : [transcripció] / Rupert de Nola

Registre bibliogràfic

Libre de doctrina per a ben servir, de tallar y del art de coch ... : [transcripció] / Rupert de Nola | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital basada en l´edició de Barcelona, Carles Amorós, 1520. Edició facsímil: Borriana, Ediciones Histórico Artísticas, 1988.

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com