Saltar al contenido principal

Lo sompni / den Bernat Metge ab gran diligencia revist e ordenat; afegida novament la historia de Valter e de la pacient Griselda per lo mateix Bernat Metge

Registre bibliogràfic

Lo sompni / den Bernat Metge ab gran diligencia revist e ordenat; afegida novament la historia de Valter e de la pacient Griselda per lo mateix Bernat Metge | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital de l'edició de Barcelona, Estampa de Francisco Altés, 1891

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com