Platica que ... D. Joseph Climent bisbe de Barcelona feu en la Iglesia Parroquial de Santa Maria...

Registre bibliogràfic