Saltar al contenido principal

Visio del Judici de Paris fet per mossen Joan Scrivà ab la al·lagoria de aquell feta per mossén Corella

Registre bibliogràfic

Visio del Judici de Paris fet per mossen Joan Scrivà ab la al·lagoria de aquell feta per mossén Corella | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fols. 145r - 155v. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com