Saltar al contenido principal

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Presentació

La Biblioteca Valenciana Digital, BIVALDI

Comença l'any 2002 com un projecte de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, amb l'objectiu principal de difondre el seu patrimoni documental valencià i facilitar així el seu coneixement i investigació. 

Des de l'any 2008, BIVALDI és un repositori OAI (Open Archives Initiative) que facilita la recol·lecció, intercanvi i difusió dels recursos digitals. El desenrotllament d'este repositori permet participar en projectes nacionals, com a Hispana, i internacionals, com la Biblioteca Digital Europea, Europeana i fomentar la difusió i accessibilitat al patrimoni documental valencià per a la seua posada en valor i promoure la cultura valenciana en l'àmbit internacional.

La col·lecció digital inclou obres dels segles XIII al XXI, de diferent tipologia documental, la consulta de la qual en format imprés és generalment difícil, però possible gràcies al seu accés digital. BIVALDI oferix a més una còpia digital d'exemplars pertanyents al patrimoni documental valencià que es troben conservats en altres entitats, com ara l'Abadia de Montserrat, la Biblioteca Nacional de Madrid i l'Hispanic Society, de Nova York.

Pujar