Obres part de Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal / orgue oficial de la societat de amadors de les glories valencianes; redactada per escriptors valencians i dirigit per en Constantí Llombart ( 8 )