Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de "Carta de Joan Maragall a José Martínez Ruíz «Azorín»" a Diario de Barcelona, núm. 3-III (1967). Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 07(46.71Bar)Dia GFol.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.