Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de "Mignon", de Johann Wolfgang Goethe traduït per Joan Maragall a L'Avenç, núm. 8 (Agost 1891), p. 255. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. RRC 05 (46.71 Bar)Ave 4º.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.