Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

I

  • IBORRA GASTALDO, Josep (1989), «La vida literària valenciana a finals del XV», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 13-18.
  • IBORRA GASTALDO, Josep (1990), El tinell del 'Tirant': la cuina clàssica del segle XV, Oliva, Colomar Editors ('Col·lecció El Clotal, 1).
  • IMPIWAARA, HEIKKI (1936), «La portentosa memoria de Cervantes», Neuphilologische Mitteilungen, 37, ps. 42-45.
  • INDICE generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia, a cura del Centro Nazionale d'Informazioni Bibliografiche, compilato da T. M. Guarnaschelli, E. Valenziani, E. Cerulli, P. Veneziani, Roma, 1943-1981, 6 vols.
  • INDINI, Maria Luisa i Vicenzo Minervini (1990), «Il Viaggio di Tirante. Fortuna e infortuni di un romanzo cavalleresco», Romanica Vulgaria. Quaderni, 12 (Studi Catalani e Provenzali, 88), ps. 5-66. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
  • IVARS, Andreu, (1929) «Estage de Juanot Martorell en Londres», Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2, ps. 54-62.
  • IVARS, Andreu (1930), «Ausías March y Juanot Martorell», Erudición Ibero-Ultramarina, I, ps. 68-82 i 173-206.
  • IZQUIERDO ARANDA, Teresa (2006), «La representació del sagrat palau de Constantinoble al Tirant lo Blanc: noves aportacions per al coneixement d'una arquitectura desapareguda», Tirant, 9. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/Izquierdo_Palau.Constantinoble.htm
Pujar