Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

L

 • LABRADO, Víctor, «Tirant guaitava al bany de la princesa» i «Els guardians de princeses i tresors. D'Enric Valor a Joanot Martorell», dins El segle valencià, Col·lecció Textures, núm. 16, Alzira, Bromera, 2007, pp. 95-137. [Premi Assaig Mancomunitat de La Ribera]
 • LA FONTAINE, C. R. (1993a), Tirant lo Blanc. The complete translation, Frankfurt, Peter Lang, 1993.
 • LA FONTAINE, C. R. i Josep M. SOLÀ-SOLÉ (1993b), «A New English Translation of Tirant lo Blanc», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (Washington, octubre 1991), ed. Josep Maria Solà-Solé, Nova York, Peter Lang, ps. 107-48.
 • LA SALE, Antoine de (1965) Jehan de Saintré, ed. J. Misrhi i Ch. A. Knudson, Paris, Textes littéraires français. [Traducció: Antoine de la Sale, Saintré, traducción de Felicia de Casas, Madrid, Gredos («Clásicos medievales»), 2000.]
 • LARA CANTIZANI, M. (1993), «El amor caballeresco de Tirant lo Blanc, el último caballero», Angélica (Revista de Literatura), 4.
 • LARA CANTIZANI, Manuel (1997), «El equívoco erótico en el otoño medieval español. Tirant lo Blanc y la batalla de amor», dins El cortejo de Afrodita. Ensayos sobre literatura hispánica y erotismo, ed. Antonio Cruz Casado, Málaga, ps. 137-146.
 • LATINI, Brunetto (1976-198...), Llibre del Tresor, traducció medieval catalana de Guillem de Copons, a cura de Curt J. Wittlin, Barcelona, Barcino («Els Nostres Clàssics»).
 • LAWRANCE, Jeremy (1999), «Death in Tirant lo Blanc», en Tirant lo Blanc. New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 91-107.
 • LÁZARO CARRETER, Fernando (1993), «Atardecer medieval en Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 411-40.
 • LEGUIEL, E. (1913), «Tirant lo Blanch. Aphorismes et proverbes», Revue Catalane, I, ps. 90-92 i 122-24.
 • LE NAÏL, Bernard (1987), «Tirant lo Blanc. Les exploits légendaires d'un chevalier breton à travers l'Europe», Bulletin de l'association bretonne, Rennes, Institut Culturel de Bretagne, ps. 145-55.
 • LESFARGUES, B. (1995), «Non, Cervantès n'a pas condamné Martorell à ramer sur une galère», Cahiers de Tirant le Blanc, 1, Fédérop: Église-Neuve-d'Isaac.
 • LEVI, Ezio (1933), «L'Orlando furioso come epopea nuziale», Archivum Romanicum, 17, ps. 459-96.
 • [LIBRE] (1935), LIBRE de memòries de la ciutat e Regne de València (1308-1664), 2 vols., ed. de S. Carreres Zacarés, València, Acción Bibliográfica Valenciana.
 • [LIBROS] (1857), LIBROS de cavallerías, ed. de Adolfo Bonilla y Sanmartín, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles.
 • [LIBROS DE CABALLERÍAS] (2002), Libros de caballerías (De «Amadís» al «Quijote»). Poética, lectura, representación e identidad, Eva Belén Carro Carvajal, Laura Puerto Morro y María Sánchez Pérez (eds.), Salamanca, Seminario-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. Ressenya Tirant 8. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.8/Ressenya_Bueno_Salam..htm
 • LIDA DE MALKIEL, M. Rosa (1952), La idea de la fama en la Edad Media castellana, México, Fondo de Cultura Económica.
 • LIDA DE MALKIEL, M. Rosa (1959), «Arthurian Literature in Spain and Portugal», Arthurian Literature in the Middle Ages, ed. Roger S. Loomis, Oxford, Clarendon, ps. 406-418. [Reproduït en Estudios sobre la literatura española y comparada, Buenos Aires, EUDEBA, 1969.]
 • LIDA DE MALKIEL, M. Rosa (1977), Estudios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa.
 • LIMORTI I PAYÀ, Paül (1992), 'Tirant lo Blanc' i la historiografia catalana medieval, Alacant, Universitat d'Alacant Memòria de Llicenciatura.
 • LIMORTI I PAYÀ, Paül (1993), «Notes al 'pròleg' i a la 'dedicatòria' del Tirant», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B.Meseguer eds., Actes del Novè Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 147-158.
 • LIMORTI I PAYÀ, Paül (1994), «L'entrellaçament en el Tirant: la retòrica de la narració i la transmissió de l'obra», dins Carlos Romero i Rossend Arqués eds., La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco (Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani-Venezia, 24-27 marzo 1992), Pàdua, Programma, ps. 39-70.
 • LIMORTI I PAYÀ, Paül (1997), «Tirant lo Blanch i la historiografia catalana medieval», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23, p. 27-40.
 • LIMORTI, Paül (1999), Tirant lo Blanc i la historiografia catalana medieval. Alacant, Generalitat Valenciana, Conselleria Cultura, Educació i Ciència, Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», Diputació Provincial d´Alacant. Ressenya de Curt Wittlin a Tirant, 2. Presentació http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.2/presentacio_limorti.htm
 • [LLETRA] (1991), LLETRA de canvi, número monogràfic dedicat al Tirant lo Blanc.
 • LLORENÇ, Alfons (1987), «Aproximació al món literari de la Festa d'Elx», dins Festa d'Elx 87, Elx, Ajuntament, ps. 109-23 [ps. 121-22 sobre el Tirant.]
 • LÓPEZ ESTRADA, Francisco (1993), «El Tirante castellano de 1511 y los libros de viajes», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 441-70.
 • LÓPEZ RIOS, Santiago (1995), «Teoria y práctica de la crueldad del caballero en Tirant lo Blanch», dins Juan Paredes ed., Medioevo y literatura: Actas del V congreso de la Asociación Internacional de Literatura Medieval, vol. III, Granada, Universidad de Granada, ps. 81-88.
 • LÓPEZ-PAMPLÓ RIUS, Gonçal, «Un guió del Tirant lo Blanc elaborat per Carles Salvador», Tirant, 11 (2008), pp. 89-98. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.5_Pamplo_Carles_Salvador.pdf
 • LUCÍA MEGÍAS, José Manuel (1997), «Tirante el Blanco ante el género editorial caballeresco (Catálogo descriptivo de libros de caballerías hispánicos, X)», TIRANT, 1. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Art.Lucia.html
 • LUCÍA MEGÍAS, José Manuel (2000), Imprenta y libros de caballerías, Madrid, Ollero & Ramos.
 • LUCÍA MEGÍAS, José Manuel (2005), «Libros de caballerías castellanos en la Biblioteca del Cigarral del Carmen de Toledo»,Tirant, 8. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.8/LibrosCaballeria.pdf
Pujar