Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

Y

  • YATES, Alan (1989), «Tirant lo Blanc: the Ambiguous Hero», dins John England ed., Hispanic Studies in Honour of Frank Pierce, Sheffield, University of Sheffield, ps. 181-98. [Tr. com «Tirant lo Blanc, l'heroi ambigu», L'Espill, 6-7, ps. 23-39.]
  • YATES, Alan (1988), «El Tirant lo Blanc, vist des de fora», dins A.A.D.D., Una aproximació a la literatura catalana i universal, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, ps. 39-52.
Pujar