Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Traduccions del Tirant lo Blanc

NOTA: Aquest apartat ha estat redactat a partir de la informació proporcionada pel Dr. Joan Perera i Parramon (Universitat de Barcelona) i s'ofereix per orde cronològic.

Traduccions antigues

Al castellà

Gumiel 1511. Traducció al castellà, anònima, publicada amb el títol Los cinco libros del esforçado e invencible cavallero Tirante el Blanco de Roca Salada, cavallero de la Garrotera, el qual por su alta cavallería alcançó a ser Príncipe y César del imperio de Grecia, a càrrec de l'impressor Diego de Gumiel, Valladolid.

Es conserven dos exemplars d'aquesta traducció, un a la Biblioteca de Catalunya, reproduït a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives i un segon fragmentari descobert per José Manuel Lucía a la Biblioteca del Cigarral del Carmen de Toledo.

Reedicions del text de Gumiel:

 • Gumiel 1947-1949. Reedició de la traducció de Gumiel, amb text, introducció i notes crítiques de Martí de Riquer, publicada amb el títol Tirante el Blanco per l'Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Barcelona, 3 volums.
 • Gumiel 1954. Edició a càrrec de Felicidad Buendía, publicada amb el títol Tirante el Blanco conjuntament amb dues altres obres dins el llibre Libros de caballerías españoles: El caballero Cifar, Amadís de Gaula, Tirante el Blanco per l'Editorial Aguilar, Madrid, ps. 1051-1731. Reeditada per la mateixa editorial l'any 1960.
 • Gumiel 1974. Tercera reedició, amb text, introducció i notes de Martí de Riquer, publicada amb el títol Tirante el Blanco. Versión castellana impresa en Valladolid en 1511, dins la col·lecció «Clásicos Castellanos» de l'Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 5 volums.
 • Gumiel 1990. Quarta reedició, amb text, introducció i notes de Martí de Riquer, publicada amb el títol Tirante el Blanco. Traducción castellana del siglo XVI, dins la col·lecció «Clásicos Universales Planeta» d'Editorial Planeta, Barcelona.
 • Gumiel 2005. J. Martorell, Tirant lo Blanch (València 1490), edició i notes d'A. Hauf; Tirante el Blanco (Valladolid 1511), edició i notes de V. J. Escartí; Concordances lematitzades, índexs i revisió global del text a cura d'Anna Isabel Peirats, València, editorial Tirant lo Blanch, 2 vols. i CD Rom.

A l'italià

Manfredi 1538. Traducció a l'italià, a càrrec de Lelio Manfredi, publicada amb el títol Tirante il Bianco, valorosissimo cavaliere, nel quale contiensi del principio della cavaleria, del stato e ufficio suo, dell'essamine che debbe esser fatto al gentile e generoso huomo che dell'ordine di cavaleria decorar si vuole, e come dèe esser fatto il vero cavaliere, della significatione dell'arme, così offensive come difensive, e quali atti e costumi appartengono al nobil cavaliere e dell'honore del quale è degno d'essere honorato; con la morte di Abrain, re e signore della Gran Canaria, e rotta delle sue genti, impresa per Niccolò da Sabbio, a càrrec i per comanda de Federico Torregiano d'Asola, Venècia.

D'aquesta edició, n'hem localitzat exemplars a la Biblioteca Nacional de Madrid, a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona –reproduïda a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives–, a la Biblioteca Apostolica Vaticana, a la Bibliotèque Nationale de París, a la British Library de Londres i a la Library of Congress de Washington.

Reedicions del text de Manfredi:

 • Manfredi 1566. Della historia del valorosissimo et invittissimo cavallier Tirante il Bianco, a càrrec de l'impressor Domenico Farri, Venècia, 1566, 3 volums. Edició més rara que la de 1538, de la qual tenim constància que es conserven alguns exemplars a la British Library de Londres i a la Bibliothèque Nationale de París.
 • Manfredi 1611. Della historia dell'invittissimo cavalliero Tirante il Bianco, impresa per Lucio Spineda, Venècia, 1611, 3 volums. Hi ha documentats exemplars a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona, a la Biblioteca Marciana de Venècia i a la British Library de Londres.
 • Manfredi 1984. Tirante il Bianco. Romanzo cavalleresco del XVI secolo, edició a cura d'A. M. Annicchiriaco, M. L. Indini, M. Majorano, V. Minervini, S. Panunzio i C. Zilli i introducció de Giuseppe E. Sansone, publicada per Edizioni La Tipografica, Roma. Edició crítica de la traducció de Manfredi.

Al francés

Comte de Caylus 1737. Traducció-adaptació al francès anònima, però atribuïda de forma gairebé unànime i actualment inqüestionada a Anne-Claude Philippe de Thubières, comte de Caylus, publicada amb el títol Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, amb la indicació editorial A Londres. Aux dépens de la Compagnie. MDCCXXXVII, 2 volums.

Reedicions de la versió del Comte de Caylus:

 • Comte de Caylus 1740?. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, edició sense data, realitzada en dues emissions que es diferencien únicament en la portada, la qual en un cas conté la indicació editorial A Amsterdam. Chez Westein & Smith i en l'altra únicament A Londres, 2 volums. De l'emissió amb peu d'impremta d'Amsterdam se'n conserva un exemplar a la Biblioteca Nacional d'Espanya; de l'emissió amb peu d'impremta de Londres se'n coneixen diversos exemplars a la BC, a la Biblioteca Nicolau Primitiu de València, a la BNE i a la BNF.
 • Comte de Caylus 1775. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, edició amb la mateixa indicació editorial a la portada que figurava en l'edició de 1737, A Londres. Aux dépens de la Compagnie, més l'expressió de l'any de l'edició MDCCLXXV, 3 volums. Se'n conserven exemplars (en algun cas relligats en un sol volum) a la Biblioteca de Catalunya, a la BNE i a la BNF.
 • Comte de Caylus 1787. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, edició de la traducció francesa del Tirant publicada formant part de les Oeuvres badines complettes du Comte de Caylus, avec figures. Es tracta dels dos primers volums, del total de 12 que conformen les Oeuvres badines. A la portada de cadascun dels volums, hi figura la indicació editorial A Amsterdam (et se trouve à Paris, chez Visse) juntament amb l'any de l'edició MDCCLXXXVII. Acompanyen el text cinc gravats de Marillier: un retrat del Comte de Caylus a l'inici del primer volum i quatre làmines al·lusives a sengles fragments de l'obra, d'estètica completament rococó i molt interessants per a un estudi iconogràfic del cavaller Tirant.

Es conserven exemplars de les Oeuvres badines del Comte de Caylus a la Biblioteca Nacional de França i a la Biblioteca Nacional de Madrid, d'on hem reproduït la versió digital de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.

 • Bibliothèque Universelle des Romans 1783. Versió en francès anònima, notablement abreujada, de la traducció del Comte de Caylus, publicada amb el títol Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, dins la «Bibliothèque Universelle des Romans», París, oct. 1783, 2n vol., pp. 5-68. La col·lecció completa de 112 volums de la «Bibliothèque des Romans» es pot consultar en diverses biblioteques franceses: Biblioteca Mazarine de París, Biblioteca Nacional de França, Biblioteca de Montpeller..., i en l'edició facsímil publicada per Slatkine Reprint (Ginebra, 1969, 28 volums).
 • Bibliothèque Universelle des Romans 1997. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc, edició facsímil a càrrec de Pep Vila, publicada per la Diputació de Girona dins del volum Partinuples. Précis sur la romance catalane. Histoire du vaillant chevalier Tirant le Blanc (facsímils d'unes desconegudes impressions franceses de 1779 i 1783), Girona.
 • Comte de Caylus 1997. Tirant le Blanc, amb edició de Jean Marie Barberà, col·lecció «Quarto», Éditions Gallimard, París. Introducció de Mario Vargas Llosa. Edició crítica del text editat pel comte de Caylus el 1737.

Traduccions modernes

 • Vidal Jové 1969. Nova traducció al castellà, a càrrec de J. F. Vidal Jové, publicada amb el títol Tirant lo Blanc a la col·lecció «El Libro de Bolsillo» d'Alianza Editorial, Madrid, 2 volums. Reeditat diverses vegades per la mateixa editorial, a partir de 1984, a la col·lecció «Alianza Tres».
 • Busuioceanu 1978. Traducció al romanès d'Oana Busuioceanu, publicada amb el títol Tirante el Blanco. Roman cavaleresc a la col·lecció «Biblioteca Pentru Toti» d'Editura Minerva, Bucarest, 2 volums.
 • Rosenthal 1984. Primera traducció a l'anglès a càrrec de David H. Rosenthal, publicada amb el títol Tirant lo Blanc per Schocken Books, Nova York. Es tracta, sens dubte, de la traducció del Tirant més reimpresa i divulgada: el mateix any 1984 se'n féu una nova edició en el mateix format a Londres per part de l'Editorial Macmillan; el 1985 es reimprimí doblement, en edició de butxaca, a càrrec de Warner Books (Nova York) i Picador (Londres); i el 1996 la reedità, The Johns Hopkins University Press (Baltimore).
 • De Nijs 1987. Traducció al neerlandès de Bob de Nijs, publicada amb el títol Tirant lo Blanc per Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.
 • Lehtonen 1987. Traducció al finès de Paavo Lehtonen, publicada amb el títol Tirant Valkoinen per l'Editorial Gummerus Jyväskylä, Hèlsinki, 2 volums.
 • Vogelgsang 1990. Traducció a l'alemany de Fritz Vogelgsang, publicada amb el títol Der Roman vom Weissen Ritter Tirant lo Blanc per l'Editorial S. Fischer, Frankfurt. Aquesta primera edició tradueix fins el capítol 168. La reedició de 2007 ja presenta una traducció íntegra, Veg. la ressenya.
 • La Fontaine 1993. Segona traducció a l'anglès, a càrrec de Ray La Fontaine, publicada amb el títol Tirant lo Blanc. The Complete Translation dins la col·lecció «Catalan Studies: Translations and Criticism» de Peter Lang Publishing, Nova York.
 • Wang 1993. Traducció al xinès de Wang Yangle, publicada amb el títol Qi Shi di Lang per Ren Min Wenxu Chu Ban She, Beijing, 2 volums.
 • Ibáñez 1994. Traducció al suec de Miguel Ibáñez, publicada amb el títol Tirant den Vite per l'Editorial Interculture, Estocolm, 2 volums.
 • Rudder 1995. Tercera traducció a l'anglès, a càrrec de Robert Rudder, publicada en edició electrònica amb el títol The White Knight: Tirant lo Blanc, formant part del Projecte Gutenberg (text núm. 378C), accessible a l'adreça d'Internet.
 • Giordano 1998. Traducció al portuguès, a càrrec de Cláudio Giordano, publicada amb el títol Tirant lo Blanc per Editora Giordano, Sao Paulo.
 • De Niijs 2001. De volmaakte ridder Tirant lo Blanc [Tirant lo Blanc]. Traducció al neerlandés de Bob de Nijs. Amsterdam: Querido, 2001.
 • Barberà 2003. Tirant le Blanc [Tirant lo Blanc]. Traducció al francés de Jean-Marie Barberà. Tolosa: Anacharsis, 2003. Es tracta de la primera traducció completa al francés, diferent, per tant, de la publicada pel mateix autor el 1997 i que se centrava en el text del Comte de Caylus del segle XVIII. Veg. la reedició de 2008.
 • Sasor 2003 Tirant Bialy [fragment] [Tirant lo Blanc]. Traducció al polonés de Rozalya Sasor. Rozalya Sasor, 2003.
 • Grujicic 2005. Tirant lo Blanc [Tirant lo Blanc]. Traducció al serbi d'Aleksandar Grujicic. Paideia, 2005.
 • Abramova 2006 Tirant lo Blanc [Tirant lo Blanc]. Traducció al rus de M. A. Abràmova, P. A. Skobtsev i E. E. Gúixina. Edició a cura de M. A. Abràmova, P. A. Skobtsev i E. E. Gúixina. Moscou: Ladomir: Nauka, 2006.
 • Tazawa 2007. Tirant lo Blanc [Tirant lo Blanc]. Traducció al japonés de Ko Tazawa. Tòquio, Editorial Iwanami Shoten Publishers, 2007. Veg. ressenya.

Traduccions d'edicions fragmentàries i d'adaptacions narratives i teatrals

 • Capmany & Martín 1982. Traducció al castellà, a càrrec dels mateixos adaptadors de l'original català, de l'adaptació en forma d'historieta gràfica d'Andreu Martín i M. Aurèlia Capmany (1974), publicada amb el títol Tirant lo Blanc a la col·lecció «Imagen y Color» d'Editorial Bruguera. La versió castellana es divulgà de les mateixes formes que la catalana: en un volum únic, amb el títol esmentat, i en quatre quaderns separats, amb els títols Tirant lo Blanc es armado caballero, Tirant lo Blanc en Sicilia y Rodas, Tirant lo Blanc en Constantinopla i Tirant lo Blanc en el Norte de África.
 • Mustieles 1990. Traducció al castellà, a càrrec de Sergio Mustieles Rebullida, de l'adaptació teatral de Josep M. Benet i Jornet (1989), publicada amb el títol Historia del virtuoso caballero Tirant lo Blanc dins la col·lecció «Biblioteca Antonio Machado de Teatro» d'Ediciones Antonio Machado, Madrid.
 • García 1992. Traducció al castellà, a càrrec de Jorge García, del llibret per a òpera de Josep Lluís i Rodolf Sirera (1992), publicada amb el títol El triunfo de Tirant per l'IVAECM de la Generalitat Valenciana València, conjuntament amb el text original en català, dins del programa de la primera representació de l'òpera.
 • Arca 1994. Traducció a l'italià, a cura d'Antoni Arca, de l'adaptació infantil de Josep Franco (1990), publicada amb el títol Tirant lo Blanc dins la col·lecció «Edes-ragazzi» de l'Editrice Democratica Sarda, Sàsser, amb els mateixos dibuixos d'Enric Solbes que contenia l'edició original.
 • Joan 1995. Traducció al castellà, a càrrec del mateix autor, de l'adaptació teatral per a infants de Bernat Joan i Marí (1995), publicada amb el títol Las aventuras del caballero Tirant a la col·lecció «Taller de teatro» d'Editorial La Galera, Barcelona.
Pujar