Saltar al contenido principal

Lo Rat-Penat

Imagen de portadas de Rat-Penat. Periódich Lliterari Quincenal

Lo Rat Penat. Periódich Lliterari Quincenal, redactat per escriptors valencians, catalans y mallorquins y dirigit per En Constantí Llombart es va publicar entre 1884 i 1885. Els objectius del periòdic seran mantindre intacta l'enèrgica vitalitat de caràcter del poble valencià i ensenyar als valencians «á estimar ses coses, començant per estudiar sa nativa llengua, sa lliteratura i sa història, ses lleis, ses costums y tradicions; y acabant per donar à tot lo seu, com los catalans saben ferho, tot lo valor, importància o mèrit que en sí tinga».

  • Acadèmia Valenciana de la Llengua
Pujar