Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Dues cartes i un rebut sobre el projecte d'una màquina de cosir amb motor. A Josep Tomàs i Salvany

Narcís Monturiol
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Índex de miniatures


[f. 1r]

[f. 1v]

[f. 2r]

[f. 2v]

[f. 3r]

[f. 3v]

[f. 4r]

[f. 4v]

[f. 5r]

[f. 5v]

[f. 6r]

[f. 6v]

f.: foli   r: recto   v: verso