Dels confessors la vera guia dels cofitets segura via / [Francesc Eiximenis]

Registre bibliogràfic

Web semàntica