Obras de Eiximenis, Francesc, aproximadament 1327-1409 (27)