Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Siguiente


Siguiente

Cantares gallegos

Rosalía de Castro

[Nota preliminar: Edición digital a partir de Vigo, Impta. de J. Compañel, 1863, cotejada con la de Marina Mayoral (Obras completas, Madrid, Fundación José Antonio Castro, 1993, t. I, pp. 483-641).]

A Fernán Caballero

Señora:

Por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país.

Santiago, 17 de mayo de 1863.

Rosalía de Castro de Murguía.

Grande atrevemento é, sin duda, pra un probe inxenio como o que me cadrou en sorte, dar á luz un libro cuias páxinas debían estar cheias de sol, de armonía e daquela naturafidade que, unida a unha fonda ternura, a un arrulo incesante de palabriñas mimosas e sentidas, forman a maior belleza dos nosos cantos populares. Á poesía gallega, toda música e vaguedade, toda queixas, sospiros e doces sonrisiñas, mormuxando unhas veces cos ventos misteriosos dos bosques, brilando outras co raio de sol que cai sereniño por enriba das auguas dun río farto e grave que corre baixo as ramas dos salgueiros en frol, compríalle para ser cantada un esprito subrime e cristaíño, si así o podemos decir; unha inspiración fecunda como a vexetación que hermosea esta nosa privilexiada terra; e, sobre todo, un sentimento delicado e penetrante, para dar a conocer tantas bellezas de pirmeiro orden, tanto fuxitivo raio de hermosura como se desprende de cada costume, de cada pensamento escapado a este pobo a quen moitos chaman estúpido e a quen quisais xuzguen insensibre, estrano á devina poesía. Mais naide ten menos que eu teño as grandes cualidades que son precisas pra levar a cabo obra tan difícile, anque naide tampouco se pudo achar animado dun máis bon deseo pra cantar as bellezas da nosa terra naquel dialecto soave e mimoso que queren facer bárbaro os que non saben que aventaxa ás demais linguas en dozura e armonía. Por esto, inda achándome débil en forzas e non habendo deprendido en máis escola que a dos nosos probes aldeáns, guiada solo por aqueles cantares, aquelas palabras cariñosas e aqueles xiros nunca olvidados que tan docemente resoaron nos meus oídos desde a cuna e que foran recollidos polo meu corazón como harencia propia, atrevínme a escribir estos cantares, esforzándome en dar a conocer como algunhas das nosas poéticas costumes inda conservan certa frescura patriarcal e primitiva, e como o noso dialecto doce e sonoro é tan apropósito como o pirmeiro para toda clase de versificación.

As miñas forzas, é certo, quedaron moito máis abaixo do que alcanzaran os meus deseios, e por eso, comprendendo canto poidera facer nesto un gran poeta, dóiome inda máis da miña insuficenza. O Libro dos Cantares de don Antonio Trueba, que me inspirara e dera alento pra levar a cabo este traballo, pasa polo meu pensamento como un remorso, e casi asoman as bágoas ós meus ollos ó pensar como Galicia se levantaría hastra o lugar que lle corresponde si un poeta como Antón o dos Cantares fose o destinado pra dar a conocer as súas bellezas e as súas costumes. Mais a miña infeliz patria, tan desventurada nesto como en todo o máis, tense que contentar cunhas páxinas frías e insulsas, que apenas serían dinas de achegarse de lonxe ás portas do Parnaso como non fose polo nobre sentimento que as creou. ¡Que esto mesmo me sirva de disculpa pra os que xustamente quirtiquen as miñas faltas, pois penso que o que se esforza por desvanecer os errores que manchan e ofenden inxustamente á súa patria, é acreedore a algunha indulxencia!

Cantos, bágoas, queixas, sospiros, seráns, romerías, paisaxes, devesas, pinares, soidades, ribeiras, costumes, todo aquelo, en fin, que pola súa forma e colorido é dino de ser cantado, todo o que tuvo un eco, unha voz, un runxido por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme, todo esto me atrevín a cantar neste homilde libro pra desir unha vez siquera i anque sea torpemente, ós que sin razón nin conocemento algún nos desprezan, que a nosa terra é dina de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a desir verdade (por máis que ésta sea dura), demostra a iñorancia máis crasa i a máis imperdoable inxusticia que pode facer unha provincia a outra provincia hirmán por probe que ésta sea. Mais he aquí que o máis triste nesta cuestión é a falsedade con que fóra de aquí pintan así ós fillos de Galicia como a Galicia mesma, a quen xeneralmente xuzgan o máis despreciable e feio de España, cando acaso sea o máis hermoso e dino de alabanza.

Non quero ferir con esto a susceptibilidade de naide, anque, a decir verdade, ben poidera perdonárselle este pequeno desafogo a quen tan ferida foi de todos. Mais eu que atravesei repetidas veces aquelas soledades de Castilla que dan idea do deserto; eu que recorrín a feraz Estremadura e a estensa Mancha, donde o sol cai a promo alomeando monótonos campos donde o cor da palla seca presta un tono cansado ó paisaxe que rinde e entristece o esprito, sin unha herbiña que distraia a mirada que vai perderse nun ceo sin nubes, tan igual e tan cansado como a terra que crobe; eu que visitei os celebrados arredores de Alicante, donde os olivos co seu verde escuro, sembrados en fila e de raro en raro, parecen chorar de verse tan solitarios, e vin aquela famosa horta de Murcia, tan nomeada e tan alabada, e que, cansada e monótona como o resto daquel paíse, amostra a súa vexetación tal como paisaxes pintados nun cartón con árbores postos simétricamente e en carreiriños para divertisión dos nenos, eu non podo menos de indignarnie cando os fillos desas provincias que Dios favoreceu en fartura, pero non na belleza dos campos, búlranse desta Galicia competidora en clima e galanura cos países máis encantadores da terra, esta Galicia donde todo é espontáneo na natureza e en donde a man do home cede o seu posto á man de Dios.

Lagos, cascadas, torrentes, veigas froridas, valles, montañas, ceos azues e serenos como os de Italia, horizontes nubrados e melancónicos anque sempre hermosos como os tan alabados da Suiza, ribeiras apacibres e sereniñas, cabos tempestuosos que aterran e adimiran pola súa xigantesca e xorda cólera.... mares imensos... ¿Que direi mais? Non hai pruma que poida enumerar tanto encanto reunido. A terra cuberta en tódalas estacións de herbiñas e de frores, os montes cheios de pinos, de robres e salgueiros, os lixeiros ventos que pasan, as fontes i os torrentes derramándose fervedores e cristaíños, vran e inverno, xa polos risoños campos xa en profundas e sombrisas hondanadas... Galicia é sempre un xardín donde se respiran aromas puros, frescura e poesía... E a pesar desto chega a tanto a fatuidade dos iñorantes, a tanto a indina preocupación que contra a nosa terra esiste, que inda os mesmos que poideron contemprar tanta hermosura (xa non falamos dos que se bulran de nós sin que xamais nos haian visto nin aínda de lonxe, que son os máis), inda os que penetraron en Galicia e gozaron das delicias que ofrece, atrevéronse a decir que Galicia era... ¡¡un cortello inmundo!!... ¡I estos eran quisais fillos... daquelas terras abrasadas de onde hastra os paxariños foxen!... ¿Que diremos a esto? Nada máis sinón que taes fatuidades respecto do noso país teñen algunha comparanza cas dos franceses ó falar das súas eternas vitorias ganadas ós españoles. España nunca, nunca os venceu; polo contrario, sempre saleu vencida, derrotada, homillada; e o máis triste desto é que «val» antre eles tan infame mentira, así como «val» pra a seca Castilla, pra a deserta Mancha e pra tódalas demais provincias de España -ningunha comparada en verdadeira belleza de paisaxe coa nosa- que Galicia é o rincón máis despreciable da terra. Ben din que todo neste mundo está compensado, e ven así a sofrir España dunha nación veciña que sempre a ofendeu, a misma inxusticia que ela, inda máis culpabre, comete cunha provincia homillada de quen nunca se acorda, como non sea pra homillala inda máis. Moito sinto as inxusticias con que nos favorecen os franceses, pro neste momento casi lles estou agradecida, pois que me proporcionan un medio de facerlle máis palpabre a España a inxusticia que ela á súa vez conosco comete.

Foi este o móvil principal que me impeleu a pubricar este libro que, máis que nadie, conozo que necesita a indulxencia de todos. Sin gramática nin regras de ningunha clas, o lector topará moitas veces faltas de ortografía, xiros que disoarán os oídos dun purista; pro ó menos, e pra disculpar en algo estes defectos, puxen o maior coidado en reprodusir o verdadeiro esprito do noso pobo, e penso que o conseguín en algo... si ben dunha maneira débil e froxa. ¡Queira o ceo que outro máis afertunado que eu poida describir cos seus cores verdadeiros os cuadros encantadores que por aquí se atopan, inda no rincón máis escondido e olvidado, pra que así, ó menos en fama xa que non en proveito, gane e se vexa co respeto e adimiración merecidas esta infortunada Galicia!

    «Has de cantar,

que che hei de dar zonchos;

has de cantar,

que che hei de dar moitos».

- I -

   «Has de cantar,

meniña gaiteira,

has de cantar,

que me morro de pena.

   Canta, meniña,

na veira da fonte;

canta, dareiche

boliños do pote.

   Canta, meniña,

con brando compás,

dareiche unha proia

da pedra do lar.

   Papiñas con leite

tamén che darei;

sopiñas con viño,

torrexas con mel.

   Patacas asadas

con sal e vinagre,

que saben a noces,

¡que ricas que saben!

   ¡Que feira, rapaza,

si cantas faremos...!

Festiña por fóra,

festiña por dentro.

   Canta si queres,

rapaza do demo;

canta si queres,

dareiche un mantelo.

   Canta si queres,

na lengua que eu falo;

dareiche un mantelo,

dareiche un refaixo.

   Co son da gaitiña,

co son da pandeira,

che pido que cantes,

rapaza morena.

   Co son da gaitiña,

co son do tambor,

che pido que cantes,

meniña, por Dios».

- II -

   Así mo pediron

na veira do mar,

ó pé das ondiñas

que veñen e van.

   Así mo pediron

na beira do río

que corre antre as herbas

do campo frorido.

   Cantaban os grilos,

os galos cantaban,

o vento antre as follas

runxindo pasaba.

   Campaban os prados,

manaban as fontes

antre herbas e viñas,

figueiras e robres.

   Tocaban as gaitas.

Ó son das pandeiras,

bailaban os mozos

cas mozas modestas.

   ¡Que cofias tan brancas!

¡Que panos con freco!

¡Que dengues de grana!

¡Que sintas! ¡Que adresos!

   ¡Que ricos mandiles!

¡Que verdes refaixos!

¡Que feitos xustillos

de cor colorado!

   Tan vivos colores

a vista trubaban;

de velos tan váreos

o sol se folgaba.

   De velos bulindo

por montes e veigas,

coidou que eran rosas

garridas e frescas.

- III -

   Lugar máis hermoso

non houbo na terra

que aquel que eu miraba,

que aquel que me dera.

   Lugar máis hermoso

no mundo n'hachara

que aquel de Galicia,

¡Galicia encantada!

   Galicia frorida,

cal ela ningunha,

de froles cuberta,

cuberta de espumas,

   de espumas que o mare

con perlas gomita,

de froles que nacen

ó pé das fontiñas.

   De valles tan fondos,

tan verdes, tan frescos,

que as penas se calman

nomáis que con velos;

   que os ánxeles neles

dormidos se quedan,

xa en forma de pombas,

xa en forma de niebras.

- IV -

   Cantarte hei, Galicia,

teus dulces cantares,

que así mo pediron

na veira do mare.

   Cantarte hei, Galicia,

na lengua gallega,

consolo dos males,

alivio das penas.

   Mimosa, soave,

sentida, queixosa;

encanta si ríe,

conmove si chora.

   Cal ela, ningunha

tan doce que cante

soidades amargas,

sospiros amantes,

   misterios da tarde,

murmuxos da noite:

Cantarte hei, Galicia,

na beira das fontes.

   Que así mo pediron,

que así mo mandaron,

que cante e que cante

na lengua que eu falo.

   Que así mo mandaron,

que así mo dixeron...

Xa canto, meniñas.

Coidá que comenzo.

   Con dulce alegría,

con brando compás,

ó pé das ondiñas

que veñen e van.

   Dios santo premita

que aquestes cantares

de alivio vos sirvan

nos vosos pesares;

   de amabre consolo,

de soave contento,

cal fartan de dichas

compridos deseios.

   De noite, de día,

na aurora, na sera,

oirésme cantando

por montes e veigas.

   Quen queira me chame,

quen queira me obriga:

Cantar, cantareille

de noite e de día,

   por darlle contento,

por darlle consolo,

trocando en sonrisas

queixiñas e choros.

   Buscaime, rapazas,

velliñas, mociños,

buscaime antre os robres,

buscaime antre os millos,

   nas portas dos ricos,

nas portas dos probes,

que aquestes cantares

a todos responden.

   A todos, que á Virxen

axuda pedín,

porque vos console

no voso sufrir,

   nos vosos tormentos,

nos vosos pesares.

Coidá que comenso...

Meniñas, ¡Dios diante!


    Nasín cando as prantas nasen,

no mes das froles nasín,

nunha alborada mainiña,

nunha alborada de abril.

Por eso me chaman Rosa,

mais a do triste sorrir,

con espiñas para todos,

sin ningunha para ti.

Desque te quixen, ingrato,

todo acabou para min,

que eras ti para min todo,

miña groria e meu vivir.

¿De que, pois, te queixas, Mauro?

¿De que, pois, te queixas, di,

cando sabes que morrera

por te contemplar felís?

Duro cravo me encravaches

con ese teu maldesir,

con ese teu pedir tolo

que non sei que quer de min,

pois dinche canto dar puden

avariciosa de ti.

O meu corasón che mando

cunha chave para o abrir,

nin eu teño máis que darche,

nin ti máis que me pedir


    -Dios bendiga todo, nena;

rapaza, Dios che bendiga,

xa que te dou tan grasiosa,

xa que te dou tan feitiña,

que anque andiven moitas terras,

que anque andiven moitas vilas,

coma ti non vin ningunha

tan redonda e tan bonita.

¡Ben haia quen te pariu!

¡Ben haia, amén, quen te cría!

   -Dios vos garde, miña vella,

gárdevos Santa Mariña,

que abofé sos falangueira,

falangueira e ben cumprida.

   -Meniña, por ben falada

ningunha se perdería:

Cóllense antre os paxariños

aqueles que mellor trían;

morre afogado antre as pallas

o pitiño que non chía.

   -Pois si vós foras pitiño,

dígovos, mina velliña,

que dese mal non morreras,

que chiar ben chiarías.

   -¡Ai! ¡Que, si non, de min fora,

miña filla, miña filla!

Sin agarimo no mundo

desde que nasín orfiña,

de porta en porta pedindo

tiven que pasar a vida.

E cando a vida se pasa

cal vida de pelegrina,

que busca pelegrinando

o pan de tódolos días,

de cote en lares alleos,

de cote en estrañas vilas,

hai que deprender estonces

por non morrer, coitadiña,

ó pé dun valo tumbada

e de todos esquencida,

o chío dos paxariños,

o recramo das pombiñas,

o ben falar que comprase,

a homildá mansa que obriga.

   -¡Moito sabés, miña vella,

moito de sabiduría!

¡Quen poidera correr mundo

por ser como vós sabida!

Que anque traballos se pasen

aló polas lonxes vilas,

tamén ¡que cousas se saben!,

tamén ¡que cousas se miran!

   -Máis val que n'as mires nunca,

que estonces te perderías:

¡O que ó sol mirar precura

logo quedará sin vista!

   -Dirés verdá, miña vella,

mais craras as vosas niñas

emprestouvos hastra agora

groriosa Santa Lucía.

   -Moita devozón lle teño,

¡miña santiña bendita!,

mais non sempre as niñas craras

son proba de craras vistas.

Moitas en vin como a augua

que corre antre as penas frías

gorgorexando de paso,

sereniña, sereniña,

que ante tiniebras pousaban,

que ante tiniebras vivían,

nas tiniebras dos pecados

que son as máis escondidas.

   -Si de pecados falades,

é pan que onde queira espiga,

en tódalas partes crese,

en todas partes se cría;

mais uns son cor de veneno,

outros de sangre runxida,

outros, como a noite negros,

medran cas lurpias dañinas

que os paren entre ouro e seda,

arrolados pola envidia,

mantidos pola luxuria,

mimados pola cobiza.

   -«Quen ben está, ben estea».

Déixate estar, miña filla,

nin precures correr mundo,

nin tampouco lonxes vilas,

que o mundo dá malos pagos

a quen lle dá prendas finas,

e nas vilas mal fixeras

que aquí facer non farías,

que anque ese pan balorento

en todas partes espiga,

nunhas apoucado crese,

noutras medra que adimira.

   -Falás como un abogado,

e calquera pensaría

que deprendestes nos libros

tan váreas palabrerías,

todiñas tan ben faladas,

todiñas tan entendidas;

e tal medo me puñeches

que xa de aquí non saíra

sin levar santos-escritos

e medalliñas benditas

nun lado do meu xustillo,

xunto dunha negra figa,

que me librasen das meigas

e máis das lurpias dañinas.

   -Que te libren de ti mesma,

pídelle a Dios, rapariga,

que somos nós para nós

as lurpias máis enemigas.

Mais xa vén a noite vindo

co seu manto de estreliñas;

xa recolleron o gando

que pastaba na cortiña;

xa lonxe as campanas tocan,

tocan as Ave-Marías;

cada conexo ó seu tobo,

lixeiro, lixeiro tira,

que é mal compañeiro a noite

si a compañeiro se obriga.

Mais, ¡ai!, que eu non teño tobo

nin burata conocida,

nin tellado que me cruba

dos ventos da noite fría.

¡Que vida a dos probes, nena!

¡Que vida! ¡Que amarga vida!

Mais Noso Señor foi probe,

¡que esto de alivio nos sirva!

   -Amén, miña vella, amén;

mais, polas almas benditas,

hoxe dormirés nun leito

feito de palliña triga,

xunta do lar que vos quente

ca borralliña encendida,

e comerés un caldiño

con patacas e nabizas.

   -¡Bendito sea Dios, bendito!

¡Bendita a Virxe María

que con tanto ben me acode

por unha man compasiva!

O Señor che dé fortuna

con moitos anos de vida;

¡vólvanseche as tellas de ouro,

as pedras de prata fina,

e cada gran seu diamante

che se volva cada día!

I agora, miña rapaza,

porque un pouco te adivirtas

bailando cas compañeiras

que garulan na cociña,

heiche de contar historias,

heiche de cantar copriñas,

heiche de tocar as cunchas,

miña carrapucheiriña.


    -Cantan os galos pra o día;

érguete, meu bená e vaite.

-¿Como me hei de ir, queridiña;

como me hei de ir e deixarte?

    -Deses teus olliños negros

como doas relumbrantes,

hastra as nosas maus unidas

as bágoas ardentes caen.

¿Como me hei de ir si te quero?

¿Como me hei de ir e deixarte,

si ca lengua me desbotas

e co corazón me atraes?

Nun corruncho do ten leito

cariñosa me abrigaches;

co teu manso caloriño

os fríos pés me quentastes;

e de aquí xuritos miramos

por antre o verde ramaxe

cal iba correndo a lúa

por enriba dos pinares.

¿Como queres que te deixe?

¿Como que de ti me aparte,

si máis que a mel eres dulce

e máis que as froles soave?

   -Meiguiño, meiguiño meigo,

meigo que me namoraste,

vaite de onda min, meiguiño,

antes que o sol se levante.

   -Aínda dorme, queridiña,

antre as ondiñas do mare,

dorme por que me acariñes

e por que amante me chames,

que solo onda ti, meniña,

podo contento folgare.

   -Xa cantan os paxariños,

érguete, meu ben, que é tarde.

   -Deixa que canten, Marica;

Marica, deixa que canten...

Si ti sintes que me vaia,

eu relouco por quedarme.

   -Conmigo, meu queridiño,

mitá da noite pasaches.

   -Mais en tanto ti dormías,

contenteime con mirarte,

que así, sorrindo entre soños,

coidaba que eras un ánxel,

e non con tanta pureza

ó pé dun ánxel velase.

   -Así te quero, meu ben,

como un santo dos altares;

mais fuxe..., que o sol dourado

por riba dos montes saie.

   -Irei, mais dáme un biquiño

antes que de ti me aparte,

que eses labiños de rosa

inda non sei como saben.

   -Con mil amores cho dera,

mais teño que confesarme,

e moita vergonza fora

ter un pecado tan grande.

   -Pois confésate, Marica,

que cando casar nos casen,

non che han de valer, meniña,

nin confesores nin frades.

¡Adios, cariña de rosa!

   -¡Raparigo, Dios te garde!


    Miña Santiña,

miña Santasa,

miña cariña

de calabasa.

Hei de emprestarvos

os meus pendentes,

hei de emprestarvos

o meu collar;

hei de emprestarcho,

cara bonita,

si me deprendes

a puntear.

    -Costureiriña

comprimenteira,

sacha no campo,

malla na eira,

   lava no río,

vai apañar

toxinos secos

antre o pinar.

   Así a meniña

traballadora

os punteados

deprende ora.

   -Miña Santiña,

mal me quixere

quen me aconsella

que tal fixere.

   Mans de señora,

mans fidalgueiras

teñen todiñas

as costureiras;

   boca de reina,

corpo de dama,

cómprelle a seda,

foxen da lama.

   -¡Ai, rapaciña!

Ti te-lo teo:

¡Seda as que dormen

antre o centeo!

   ¡Fuxir da lama

quen naceu nela!

Dios cho perdone,

probre Manuela.

   Lama con honra

non mancha nada,

nin seda limpa

honra emporcada.

   -Santa, Santasa,

non sos comprida,

decindo cousas

que fan ferida.

   Falaime solo

das muiñeiras,

daquelas voltas

revirandeiras,

   daqueles puntos

que fan agora,

de afora adentro,

de adentro afora.

   -Costureiriña

do carballal,

colle unha agulla,

colle un dedal;

cose os buratos

dese ten cós,

que andar rachada

non manda Dios.

   Cose, meniña,

tantos furados

i ora non penses

nos punteados.

   -Miña Santasa,

miña Santiña,

nin teño agulla,

nin teño liña,

   nin dedal teño,

que aló na feira

rouboumo un majo

da faltriqueira,

   decindo: «As perdas

dos descoidados

fan o lotiño

dos apañados».

   -¡Costureiriña

que a majos trata!

Alma de cobre,

collar de prata,

   mocidá rindo,

vellez chorando...

Anda, meniña,

coida do gando.

   Coida das herbas

de teu herbal:

terás agulla,

terás dedal.

   -Deixade as herbas,

que o que eu quería

era ir cal todas

á romería.

   ¡I alí con aire

dar cada volta!

Os ollos baixos,

a perna solta.

   Pés lixeiriños,

corpo direito;

¡pero, Santiña...,

non lle dou xeito!

   Non vos metades

pedricadora;

bailadoriña

facéme agora.

   Vós dende arriba

andá correndo;

facede os puntos,

i eu adeprendo.

   Andá que peno

polos penares...

Mirá que o pido

chorando a mares.

   -¡Ai da meniña!

¡Ai da que chora!

¡Ai, porque quere

ser bailadora!

   Que cando durma

no camposanto,

os enemigos

faránlle espanto,

   bailando enriba

das herbas mudas,

ó son da negra

gaita de Xudas.

   I aquel corpiño

que noutros días

tanto truara

nas romerías,

   ó son dos ventos

máis desatados

rolará logo

cos condenados.

   Costureiriña,

n'hei de ser, n'hei,

quen che deprenda

tan mala lei.

   -¡Ai, que Santasa!

¡Ai, que Santona!

Ollos de meiga,

cara de mona,

   pór n'hei de pórche

os meus pendentes,

pór n'hei de pórche

o meu collar,

   xa que non queres,

xa que non sabes

adeprenderme

a puntear.


    Nosa Señora da Barca

ten o tellado de pedra;

ben o pudera ter de ouro,

miña Virxe, si quixera.

- I -

   ¡Canta xente..., canta xente

por campiñas e por veigas!

¡Canta polo mar abaixo

ven camiño da ribeira!

¡Que lanchas tan ben portadas

con aparellos de festa!

¡Que botes tan feituquiños

con tan feituquiñas velas!

Todos cargadiños veñen

de xentiña forasteira,

e de rapazas bonitas

cura de tódalas penas.

¡Cantos dengues encarnados!

¡Cantas sintas amarelas!

¡Cantas cofias pranchadiñas

dende lonxe relumbrean,

cal si fosen neve pura,

cal froles da primaveira!

¡Canta maxesa nos homes!

¡Canta brancura nas nenas!

I eles semellan gallardos

pinos que os montes ourean,

i elas cogolliños novos

co orballo da mañán fresca.

   As de Muros, tan finiñas,

que un coidara que se creban,

c'aquelas caras de virxe,

c'aqueles ollos de almendra,

c'aqueles cabelos longos

xuntados en longas trenzas,

c'aqueles cores rousados

cal si a aurora llos puñera,

pois así son de soaves

como a aurora que comenza;

descendentes das airosas

fillas da pagana Grecia,

elas de negro se visten,

delgadiñas e lixeiras,

refaixo e mantelo negro,

zapato e media de seda,

negra chaqueta de raso,

mantilla da mesma peza,

con terciopelo adornado,

canto enriba de si levan;

fillas de reinas parecen,

griegas estatuas semellan

si a un raio de sol poniente

repousadas se contempran;

ricos panos de Manila,

brancos e cor de sireixa,

crúzanse sobre o seu seio

con pudorosa modestia,

e por antre eles relosen,

como brillantes estrelas,

aderesos e collares

de diamantes e de pelras,

pendentes de filigrana

e pecluiguiñas de cera.

   As de Camariñas visten

cal rapaciñas gaiteiras,

saias de vivos colores

polo pescozo da perna,

lucindo o negro zapato

enriba de branca media;

chambras feitas de mil raias

azuladas e vermellas,

con guarniciós que lles caen

sobre a rumbosa cadeira.

Para tocar o pandeiro

non hai coma tales nenas,

que son as camariñanas,

feitas de sal e canela.

   As de Cé, ¡Virxe do Carme!,

¡que cariñas tan ben feitas!

Cando están coloradiñas

no ruxe-ruxe da festa,

cada mirar dos seus ollos

fire como cen saetas.

Nin hai mans tan ben cortadas,

tan branquiñas e pequenas

como as que amostran finxindo

que non queren que llas vexan.

   Son as de Laxe unhas mozas...

¡Vaia unhas mozas aquelas!

Solo con velas de lonxe

quítaselles a monteira,

porque son vivas de xenio

anque son rapazas netas.

Bailadoras... n'hai ningunhas

que con elas se entrometan,

pois por bailar, bailarían

no cribo dunha peneira;

mais, en tocando a que recen,

en rezar son as pirmeiras...

Dan ó mundo o que é do mundo,

dan á igrexa o que é da igrexa.

   As de Noia ben se axuntan

cas graciosas rianxeiras,

polos redondos peíños,

polas cabeleiras crechas,

polos morenos lunares

e polas agudas lenguas,

que abofé que en todo pican

como si fosen pementa.

   Veñen dempois, recatadas,

anque un pouquiño soberbias

por aquelo que elas saben

de antigüedade e nobresa

(pois por acó todos somos

tal coma Dios nos fixera),

as meniñas ben compostas

dunha vila quisquilleira,

que, por onde van, parece

que van dicindo «¡Canela!

¿Prantamos ou non prantamos

a cantas hai nesta terra?».

Mais si prantan ou non prantan

non son en quen o dixera,

que fora pouca cordura,

que fora farta llanesa.

Baste desir que xuntiñas

todas na porta da igrexa

máis bonitas parecían

que un ramiño de asucenas,

máis frescas que unha leituga,

máis sabrosiñas que fresas.

Xa que fosen de Rianxo,

que fosen de Redondela,

de Camariñas ou Laxe,

de Laxe ou de Pontareas,

todas eran tan bonitas,

todas tan bonitas eran,

que o de máis duras entrañas

dera as entrañas por elas...

Por eso se derretían,

cal si foran de manteiga,

diante delas os rapaces,

os rapaciños da festa,

os mariñeiros do mare

que donde á Virxe viñeran,

porque a Virxen os salvara

de naufragar na tormenta.

Mais si salvaron no mare,

non se salvarán na terra:

mariñeiros, mariñeiros,

que aquí tamén hai tormentas

que afogan corasonciños

sin que lle vallan ofertas,

que oie a Virxe ós que se afogan

do mar antre as ondas feras,

mais non oie ós namorados

que de afogarse se alegran.

- II -

   Ramo de froles parece

Muxía a das altas penas

con tanta rosa espallada

naquela branca ribeira,

con tanto caraveliño

que relose antre as areas,

con tanta xente que corre,

que corre e se sarandea

ó son das gaitas que tocan

e das bombas que reventan,

uns que venden limoada,

outros augua que refresca,

aqueles dulce resolio

con rosquilliñas de almendra;

os de máis alá sandías

con sabrosas sirigüelas,

mentras tanto que algún cego

ó son de alegre pandeira,

toca un carto de guitarra

para que bailen as nenas.

¡Bendita a Virxe da Barca,

bendita por sempre sea!

¡Miña Virxe milagrosa,

en quen tantos se recrean!

Todos van por visitala,

todos alí van por vela

na súa barca dourada,

na súa barca pequena,

donde están dous anxeliños,

dous anxeliños que reman.

Alí chegou milagrosa

nunha embarcazón de pedra.

Alí, porque Dios o quixo,

sempre adoradores teña.

A pedra, bala que bala,

sírvelle de centinela,

e mentras dormen os homes,

ela adorazón lle presta

con aquel son campanudo

que escoitar lonxe se deixa

e a quen o mar con bramidos

humildosos lle contesta.

Cando as campanas repican

e a música retumbea,

cal nun ceo, polas naves

da recollidiña igrexa;

cando os foguetes estalan

nos aires, e voces frescas

polo espazo cas gaitiñas

e cos tambores se mescran,

estonces a pedra bala,

tan alegre e tan contenta

que anque un cento de presoas

brinca e salta enriba dela,

coma si fóse mociña,

máis que unha pruma lixeira,

alegre como unhas pascuas

salta e rebrinca con elas.

Choven estonces presentes,

choven estonces ofertas,

que lle traen os romeiros

en feitiñas carabelas,

diante da Virxe bendita,

ós pés da sagrada Reina,

e por eso alí lle cantan

cando se despiden dela:

«Nosa Señora da Barca

ten o tellado de pedra;

ben o pudera ter de ouro,

miña Virxe, si quixera».


    Fun un domingo,

fun pola tarde,

co sol que baixa

tras dos pinares,

cas nubes brancas

sombra dos ánxeles,

cas palomiñas

que as alas baten,

con un batido

manso e suave,

atravesando

vagos celaxes,

mundos extraños

que en raios parten

ricos tesouros

de ouro e diamante.

Pasín os montes,

montes e valles,

pasín llanuras

e soledades;

pasín os regos,

pasín os mares,

con pés enxoitos

e sin cansarme.

   Colleume a noite,

noite brillante,

cunha luniña

feitas de xaspes,

e fun con ela

camiño adiante,

cas estreliñas

para guiarme,

que aquel camiño

solo elas saben.

   Dempois a aurora

co seu sembrante

feito de rosas

veu a alumbrarme,

e vin estonces,

antre o ramaxe

de olmos e pinos,

acobexarse

branca casiña

con palomare,

donde as pombiñas

entran e saien.

Nela se escoitan

doces cantares,

nela garulan

mozos galantes

cas rapaciñas

de outros lugares.

Todo é contento,

todo é folgare,

mentras a pedra

bate que bate,

mole que mole,

dálle que dálle,

con lindo gusto

faille compases.

   Non hai sitiño

que máis me agrade

que aquel muíño

dos castañares,

donde hai meniñas,

donde hai rapaces,

que ricamente

saben loitare;

donde rechinan

hasta cansarse

mozos e vellos,

nenos e grandes,

e anque non queren

que aló me baixe,

sin que o soupera

na casa naide,

fun ó muíño

do meu compadre;

fun polo vento,

vin polo aire.


    Un repoludo gaiteiro

de pano sedán vestido,

como un príncipe cumprido,

cariñoso e falangueiro,

antre os mozos o pirmeiro

e nas siudades sin par,

tiña costume en cantar

aló pola mañanciña:

Con esta miña gaitiña

ás nenas hei de engañar

    Sempre pola vila entraba

con aquel de señorío,

sempre con poxante brío

co tambor se acompasaba;

e si na gaita sopraba,

era tan doce soprar,

que ben fixera en cantar

aló pola mañanciña:

Con esta miña gaitiña

ás nenas hei de engañar.

    Todas por el reloucaban,

todas por el se morrían,

si o tiñan cerca, sorrían,

si o tiñan lonxe, choraban.

¡Mal pecado! Non coidaban

que c'aquel seu frolear

tiña costume en cantar

aló pola mañanciña:

Con esta miña gaitiña

ás nenas hei de engañar.

    Camiño da romería,

debaixo dunha figueira,

¡canta meniña solteira

«Quérote», lle repetía!...

I el ca gaita respondía

por a todas emboucar,

pois ben fixera en cantar

aló pola mañanciña:

Con esta miña gaitiña

ás nenas hei de engañar

    Elas louquiñas bailaban

e por xunta del corrían,

cegas..., cegas, que non vían

as espiñas que as cercaban;

probes palomas, buscaban

a luz que as iba queimar,

pois que el soupera cantar

aló pola mañanciña:

Ó son da miña gaitiña

ás nenas hei de engañar.

   ¡Nas festas, canto contento!

¡Canta risa nas fiadas!

Todas, todas, namoradas,

déranlle o seu pensamento;

i el que de amores sedento

quixo a todas engañar,

cando as veu dimpois chorar

cantaba nas mañanciñas:

Non sean elas toliñas

non veñan ó meu tocar.


    Díxome nantronte o cura

que é pecado...

Mais aquel de tal fondura

¿como o facer desbotado?

   Dálle que dálle ó argadelo,

noite e día,

e pensa e pensa naquelo,

porfía que te porfía...

   Sempre malla que te malla,

enchendo a cunca,

porque o que o diancre traballa

din que acaba tarde ou nunca.

   Canto máis digo: ¡arrenegado!

¡Demo fora.!,

máis o demo endemoncrado,

me atenta dempois i agora.

   Máis ansias teño, máis sinto,

¡rematada!,

que non me queira Jacinto,

nin solteira, nin casada.

   Porque deste ou de outro modo,

a verdá digo,

quixera atentalo e todo,

como me atenta o enemigo.

   ¡Que é pecado... miña almiña!

Mais que sea;

¿cal non vai, si é rapaciña,

buscando o que ben desea?

   Nin podo atopar feitura

nin asento,

que me está dando amargura

sempre este mal pensamento.

   Din que parés lagarteiro

desprumado;

si é verdad, ¡meu lagarteiro

tenme o corazón prendado!

   «Cara de pote fendido»,

ten de alcume;

mellor que descolorido,

quéroo tostado do lume.

   Si elas cal eu te miraran,

meu amore,

nin toliña me chamaran,

nin ti me fixeras dore.

   Vino unha mañán de orballo,

á mañecida,

durmindo ó pé dun carballo,

enriba da herba mollida.

   Arrimeime paseniño

á súa beira,

e sospiraba mainiño

como brisa mareeira.

   E tiña a boca antraberta,

como un neno

que mirando ó ceu desperta

deitadiño antre o centeno.

   I as guedellas enrisadas

lle caían,

cal ovellas en manadas,

sobre as froliñas que abrían.

   ¡Meu Dios! ¡Quen froliña fora

das daquelas!...

¡Quen as herbas que en tal hora

o tiñan pretiño delas!

   ¡Quen xiada, quen orballo

que o mollou!

¡Quen aquel mesmo carballo

que cas ponlas o abrigou!

   Mentras que así o contempraba

rebuleu,

e pensei que me afogaba

o corazonciño meu.

   Bate que bate, batía

sin parar,

mais eu tembrando decía:

«Agora lle hei de falar».

   E volveu a rebulir

moi paseniño,

¡ai!, e botei a fuxir,

lixeira polo camiño.

   Dempois, chora que te chora,

avergonzada,

dixen: «Si el non me namora,

non lle direi nunca nada».

   E non me namora, non,

¡maldizoado!,

mentras o meu corazón

quérelle anque sea pecado.

   E vai tras de outras mociñas

tan contento,

i eu, con unhas cadiñas,

prendíno ó meu pensamento.

   E que queira que non queira,

está comigo,

i á postre i á derradeira,

con el me atenta o enemigo.

   ¡Sempre malla que te malla

enchendo a cunca!

I é que o que o demo traballa,

acabará tarde ou nunca.

    Por eso, anque o cura dixo

que é pecado,

mal que tanto mal me fixo

nunca o darei desbotado.


    «Quíxente tanto, meniña,

tívenche tan grande amor,

que para min eras lúa,

branca aurora e craro sol;

augua limpa en fresca fonte,

rosa do xardín de Dios,

alentiño do meu peito,

vida do meu corazón».

Así che falín un día

camiñiño de San Lois,

todo oprimido de angustia,

todo ardente de pasión,

mentras que ti me escoitabas

depinicando unha frol,

porque eu non vise os teus ollos

que refrexaban traiciós.

Dempois que si me dixeches,

en proba de teu amor

décheme un caraveliño

que gardín no corazón.

¡Negro caravel maldito,

que me fireu de dolor!

Mais a pasar polo río,

¡o caravel afondou!...

Tan bo camiño ti leves

como o caravel levou.


    Campanas de Bastabales,

cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.

- I -

   Cando vos oio tocar,

campaniñas, campaniñas,

sin querer torno a chorar.

   Cando de lonxe vos oio,

penso que por min chamades,

e das entrañas me doio.

   Dóiome de dor ferida,

que antes tiña vida enteira,

i hoxe teño media vida.

   Solo media me deixaron

os que de aló me trouxeron,

os que de aló me roubaron.

   Non me roubaran, traidores,

¡ai!, uns amores toliños,

¡ai!, uns toliños amores.

   Que os amores xa fuxiron,

as soidades viñeron...

de pena me consumiron.

- II -

   Aló pola mañanciña

subo enriba dos outeiros,

lixeiriña, lixeiriña.

   Como unha craba lixeira,

para oír das campaniñas

a batalada pirmeira.

   A pirmeira da alborada

que me traen os airiños

por me ver máis consolada.

   Por me ver menos chorosa,

nas súas alas ma traen

rebuldeira e queixumbrosa.

   Queixumbrosa e retembrando

por antre a verde espesura,

por antre o verde arborado.

   E pola verde pradeira,

por riba da veiga llana,

rebuldeira e rebuldeira.

- III -

   Paseniño, paseniño,

vou pola tarde calada,

de Bastabales camiño.

   Camiño do meu contento;

i en tanto o sol non se esconde,

nunha pedriña me sento.

   E sentada estou mirando

como a lúa vai saíndo,

como o sol se vai deitando.

   Cal se deita, cal se esconde,

mentras tanto corre a lúa

sin saberse para donde.

   Para donde vai tan soia,

sin que aos tristes que a miramos

nin nos fale, nin nos oia.

   Que si oíra e nos falara,

moitas cousas lle dixera,

moitas cousas lle contara.

- IV -

   Cada estrela, o seu diamante;

cada nube, branca pruma;

triste a lúa marcha diante.

   Diante marcha crarexando

veigas, prados, montes, ríos,

donde o día vai faltando.

   Falta o día, e noite escura

baixa, baixa pouco a pouco,

por montañas de verdura.

   De verdura e de follaxe,

salpicada de fontiñas

baixo a sombra do ramaxe.

   Do ramaxe donde cantan

paxariños piadores

que ca aurora se levantan.

   Que ca noite se adormecen

para que canten os grilos

que cas sombras aparecen.

- V -

   Corre o vento, o río pasa;

corren nubes, nubes corren

camiño da miña casa.

   Miña casa, meu abrigo:

vanse todos, eu me quedo

sin compaña, nin amigo.

   Eu me quedo contemprando

as laradas das casiñas

por quen vivo suspirando.

   Ven a noite..., morre o día,

as campanas tocan lonxe

o tocar da Ave María.

    Elas tocan pra que rece;

eu non rezo, que os saloucos,

afogándome parece

que por min tén que rezar.

Campanas de Bastabales,

cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.


- I -

   Vinte unha crara noite,

noitiña de San Xoán,

poñendo as frescas herbas

na fonte a serenar.

E tan bonita estabas

cal rosa no rosal

que de orballiño fresco

toda cuberta está.

Por eso, namorado,

con manso suspirar

os meus amantes brazos

boteiche polo van,

e ti con dulces ollos

e máis dulce falar,

meiguiña, me emboucastes

en prácido solás.

As estrelliñas todas

que aló no espazo están,

sorrindo nos miraban

con soave craridá.

E foron, ¡ai!, testigos

daquel teu suspirar

que ó meu correspondía

con amoriño igual.

Pero dempois con outros

máis majos e galáns

(mais non que máis te queiran,

que haber, non haberá),

tamén, tamén, meniña,

soupeches praticar

á sombra dos salgueiros,

cabo do romeiral.

Por eso eu che cantaba

en triste soledá,

cando, ¡ai de min!, te vía

con eles parolar:

«Coida, miña meniña,

das práticas que dás,

que donde moitos cospen,

    lama fan».

- II -

   ¡Que triste ora te vexo!...

¡Que triste, nena, estás!...

Os teus frescos colores,

¿donde, meniña, van?

O teu mirar sereno,

o teu doce cantar,

¿donde, meniña, donde,

coitada, toparás?

Xa non te vin, meniña,

na noite de San Xoán,

poñendo as frescas herbas

na fonte a serenar.

Xa non te vin fresquiña

cal rosa no rosal,

que muchadiña estabas

de tanto saloucar.

Ora, de dor ferida,

buscando a honriña vas,

a honriña que perdeches,

mais ¿quen cha volverá?

Eu ben, miña meniña,

ben cha quixera dar,

que aquel que ben te quixo

doise de verte mal.

Mais anque dir, eu diga,

que limpa, nena, estás,

respóndenme sorrindo

por se de min bulrar:

«Ben sabes, Farruquiño,

Farruco do Pombal,

que donde moitos cospen,

    lama fan».


    San Antonio bendito,

dádeme un home,

anque me mate,

anque me esfole.

   Meu santo San Antonio

daime un homiño,

anque o tamaño teña

dun gran de millo.

   Daimo, meu santo,

anque os pés teña coxos,

mancos os brazos.

   Unha muller sin home...

¡santo bendito!,

e corpiño sin alma,

festa sin trigo,

pau viradoiro,

que onda queira que vaia

troncho que troncho.

   Mais en tendo un homiño,

¡Virxe do Carme!,

non hai mundo que chegue

para un folgarse;

que, zambo ou trenco,

sempre é bo ter un home

para un remedio.

   Eu sei dun que cobiza

causa miralo,

lanzaliño de corpo,

roxo e encarnado;

carniñas de manteiga,

e palabras tan doces

cal mentireiras.

   Por el peno de día,

de noite peno,

pensando nos seus ollos

color de ceo;

mais el, xa doito,

de amoriños entende,

de casar pouco.

   Facé, meu San Antonio,

que onda min veña

para casar conmigo,

nena solteira;

que levo en dote

unha culler de ferro,

catro de boxe,

   un hirmanciño novo

que xa ten dentes,

unha vaquiña vella

que non dá leite...

¡Ai, meu santiño!

Facé que tal suceda,

cal volo pido.

   San Antonio bendito,

dádeme un home,

anque me mate,

anque me esfole.

Que, zambo ou trenco,

sempre é bo ter un home

para un remedio.


Siguiente