Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1221

Lib. I. Epist. 41. l. 4. Ep. c. 90. sive Espist. 46 et l. 7. Ep. 125 et l. 3. Dialogor. c. 31.

 

1222

Lib. 4. Epist. Ex registro c. 90.

 

1223

V. l. 7. Epist. 125.

 

1224

Rer. Liturg. lib. I. c. 24. n. 16. pag. 357.

 

1225

Mol. l. 3. c. 10.

 

1226

Niceph. l. I. Hist. c. 7. &c.

 

1227

Julio Scaliger. Novidio, y otros.

 

1228

Sannazaro de Partu Virg. lib. I.

 

1229

Idem lib. 2.

 

1230

S. Epiph. Hæresi 78.