Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1331

9 1-9. El tema de la dona serà reprès en altres indrets del llibre (7:26; 23:22-27; 25:13-26:18; 36:21-27). Un sentit de malfiança respecte a la dona —mentalitat corrent en la societat jueva— queda reflectit en aquests textos.

 

1332

8. V. add: Tota prostituta serà trepitjada com el fem en el camí.

 

1333

17. V. add: però la paraula dels ancians (és lloada) pel seny.

 

1334

10 8. V. add: No hi ha res més malvat que l'avar.

 

1335

9. V. add: 10 No hi ha res pitjor que estimar el diner: el qui ho ha fins és capaç de vendre's l'ànima.

 

1336

V. add: 11 La vida (Var: via) de tot potentat és breu.

 

1337

17. V. add: 21 Déu ha Jet desaparèixer el record dels superbs, i ha deixat el record dels qui tenen sentiments humils.

 

1338

21. Add: El principi de l'acolliment és el temor del Senyor, però el principi del rebuig és l'enduriment i l'orgull.

 

1339

11 13. V. add: i honora Déu.

 

1340

15-16. Add: 15 La saviesa, el seny i el coneixement de la llei vénen del Senyor; l'amor i la pràctica de les bones obres vénen d'ell. 16 L'esgarriament i les tenebres han estat creats amb els pecadors; per a aquells qui es complauen en el mal, el mal envelleix amb ells.