Saltar al contenido principal

Biblioteca de Catalunya

Projecte de la Biblioteca de Catalunya

Biblioteca de CatalunyaLa Biblioteca de Catalunya (BC) i la Universitat d'Alacant van signar l'11 de juliol del 2000 un conveni de col·laboració entre ambdues institucions, que permet la digitalització de 1.000 documents d'alt valor bibliogràfic pertanyents als fons de la BC i altres biblioteques catalanes. L'acord estableix la participació de la BC en la iniciativa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, auspiciada per la mateixa Universitat d'Alacant i finançada pel Banco de Santander Central Hispano (BSCH).

La digitalització d'aquests 1.000 documents bibliogràfics permet un salt qualitatiu de gran nivell per difondre i facilitar l'accés de peces importants de la literatura catalana i universal fins a les avantguardes -els documents que formen part del projecte de digitalització són anteriors a 1920-. Paral·lelament, la iniciativa constitueix una eina fonamental per difondre la riquesa del patrimoni bibliogràfic nacional, ja que posa a un abast universal unes obres que fins ara només podien consultar els usuaris de la BC.

El portal de la BC va arrencar el seu funcionament el juliol del 2000, amb una primera vintena de documents pertanyents als fons de les quatre unitats de la institució (Catàlag, Imatges, Hemeroteca i Fonoteca). Aquest portal incorporarà una selecció de textos amb la que s'ha volgut donar a conèixer les diferents col·leccions que integren les unitats i seccions de la Biblioteca.

Així, pertanyents al catàleg es podran trobar, entre d'altres, documents integrats a la Col·lecció d'Incunables, amb obres d'autors com Ramon Llull o Sant Tomàs d'Aquino, documents de la Col·lecció Cervantina o documents de la Col·lecció Verdagueriana que donaran una panoràmica de la producció bibliogràfica dels segles XV al XX. També es podran trobar manuscrits de diferents èpoques i temàtiques i partitures musicals tant impreses com manuscrites.

Pertanyents a les Imatges s'inclouran àlbums de dibuixos de diferents artistes, àlbums d'auques, mapes i estampes.

De l'Hemeroteca s'han seleccionat per a la seva digitalització una sèrie de títols de publicacions periòdiques catalanes dels segles XIX i XX.

Dels fons de la Fonoteca es podran trobar una sèrie d'enregistraments sonors d'artistes catalans de finals del segle XIX de la col·lecció de cilindres de cera que pertanyia a Xavier Turull i que representa una de les col·leccions patrimonials sonores més valuoses de la Biblioteca de Catalunya.

Pujar