Saltar al contenido principal

Biblioteca Dramàtica Valenciana

El present projecte de digitalització respon a la necessitat cultural, filològica i de recerca de recuperar, en una primera fase, la literatura dramàtica breu des del vuit-cents fins l'any 1939, bona part de la qual hi reproduïm ara en edició facsimilar. Ens trobem davant d'un tipus de creació i d'espectacles teatrals que hom ha considerat tradicionalment bé com menors, bé com el reflex del context sociocultural en què s'escriuen i representen els textos.

En aquest portal el lector podrà trobar un ampli catàleg d'edicions facsímils i estudis, a més de bibliografia i enllaços d'interés.

Pujar