Saltar al contenido principal

Agustín Fernández Paz

Textos teóricos de Agustín Fernández Paz

TEXTOS TEÓRICOS

 • Para lermos cómics. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1989. (Traducido ao bable, na editorial Llibros del Pexe, 1992).
 • 28 libros da Literatura infantil e xuvenil galega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1989.
 • Os libros infantís galegos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1989.
 • Ler en galego (1): Estratexias e libros para a animación á lectura dende as aulas. Vigo: Editorial Ir Indo, 1990.
 • Facermos cómics (Unidade Didáctica). Vigo: Edicións Xerais, 1991.
 • Animación á lectura (Unidade Didáctica, escrita en colaboración). Vigo: Edicións Xerais, 1991.
 • Os cómics nas aulas. Vigo: Edicións Xerais, 1992.
 • A lingua galega no proxecto educativo e no proxecto curricular. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993.
 • A maxia das palabras. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998.
 • A literatura infantil e xuvenil en galego. Vigo: Edicións Xerais, 1999.
 • Proceso de normalización do idioma galego. 1980-2000. Volume 2: Educación (coautor, con Xan M. Bouzada e Anxo M. Lorenzo Suárez). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2003.
 • A planificación lingüística nos centros educativos( coautor, con Anxo M. Lorenzo Suárez e Fernando Ramallo). Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística – Consellería de Educación, 2007.
 • Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos (coautor, con Anxo M. Lorenzo Suárez e Fernando Ramallo). Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística – Consellería de Educación, 2007.

Volver al índice de la bibliografía 

Subir