Saltar al contenido principal

Agustín Fernández Paz

 1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
 2. Agustín Fernández Paz
 3. Entrevistas de Agustín Fernández Paz

Entrevistas de Agustín Fernández Paz

Entrevistas

 • ABUÍN, Carme: «Recibo moitas cartas de mozos que leron libros meus», El Progreso, 14 diciembre 2002, p. 16.
 • ÁLVAREZ, Natalia: «Son un tipo raro no sistema literario galego, só porque digo o que penso», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», 30 noviembre 2006, p. III.
 • ARGÜESO PÉREZ, Olaya: «Agustín Fernández Paz, el buscador de historias», CLIJ, n.º 127, mayo 2000, pp. 17-23.
 • BEHINOLA: «Hitz eta Pitz», Behinola, 2005, pp. 7-10.
 • BRAGADO, Manuel: «Queremos unha escola distinta», Faro de Vigo, 17 marzo 1985, p. 43.
 • CARRERA, Rosé: «Na literatura infantil e xuvenil non hai temas tabú», Atlántico Diario, La Revista, n.º 463, 28 junio 2009, p. 64.
 • CARNEIRO, Montse, «Queríamos cambiar o mundo desde as aulas, e algo fixemos», La Voz de Galicia, 3 mayo 2004, p. 80.
 • CRUZ, Pablo: «Entrevista. Agustín Fernández Paz», Babar. Revista de literatura infantil y juvenil, n.º 26, outono 2000, pp. 4-11.
 • CUÍÑAS, Teresa: «A verdade doe pero fainos libres», El País, «Luces», 27 mayo 2010. [Consultada: 23/09/2011].
 • EIDOS DO LIBRO. Revista Galega do Libro, n.º 1, octubre 1998.
 • FRAGA, Xesús: «Agustín Fernández Paz, escritor. Os anuncios que aparecen nos xornais son unha fonte inesgotable de historias», La Voz de Galicia, «Cultura», 20 marzo 2002, p. 28.
 • FRANCO, Camilo, «Os prexuízos sobre a literatura galega son os mesmos da lingua», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 147, 4 febrero 2006, pp. 8-9.
  • — «Agustín Fernández Paz. Escritor contemporáneo máis lido da literatura galega: A xente necesita a ficción como necesita o pan de cada día», La Voz de Galicia, 7 diciembre 2007, p. 37.
 • GARCÍA, R. «O profesor é o que mellor coñece a quen ten diante», La Voz de Galicia, 26 octubre 2008, p. 59.
 • JAUREGUIZAR: «O dito de que o mellor libro é o que tes aínda por escribir creo que é certo», El Progreso, 24 junio 2009, p. 72.
  • — «A miña xeración ten unha sensación de estafa polo tempo que nos tocou vivir», El Progreso, 4 mayo 2011.
 • IGLESIAS, Óscar: «Lenme os mozos e os adultos sen anteolleiras», El País, 24 octubre 2008.
 • INSA, Maite: «Agustín Fernández Paz: “Tota Història, Com Qualsevol Vida, És Sempre Única I Irrepetible”», L´Illa, n.º 34, 2003.
 • JAUREGUIZAR: «Poucos rasgos unen á literatura chairega, salvo o noso galego», El Progreso, 25 febrero 2001, p. 20.
  • — «Agustín Fernández Paz: “O amor é triste porque ten data de caducidade”», El Progreso, 30 noviembre 2007, p. 72.
  • — «Fernández Paz: “Hai adultos que non lerían ‘O neno do pixama a raias’ nunha colección de rapaces”», El Progreso, 25 octubre 2008.
  • — «O dito de que o mellor libro é o que tes aínda por escribir creo que é certo», El Progreso, 24 junio 2009, p. 72.
 • LAGE FERNÁNDEZ, Juan José: «Entrevista», Platero, n.º 103, noviembre 1998, pp. 14-17.
 • LINGUA VIVA: «Agustín Fernández Paz: entrevista», Lingua viva, n.º 3, 1995, p. 3
 • LÓPEZ, Xosé, «Entrevista a Agustín Fernández Paz», revista Intuilequia, n.º 12, IES Francisco Sánchez de Tui, 2009, pp. 57-64.
 • LOSADA, A.: «Agustín Fernández Paz sae na busca da raíz de todos os muros», Xornal de Galicia, 21 diciembre 2009.
 • MARCO ESCODA, Elisabet Marco e Elena ROJAS GARCÍA: «Es imposible ser escritor si antes no has experimentado con pasión el placer de la lectura», Primeras noticias. Revista de literatura, n.º 210, 2005, pp. 79-84.
 • MARTÍNEZ, Iago: «O galego é de todos», Xornal de Galicia, 15 julio 2007.
  • — «Aspiro a chegar a todos os lectores, pero estou marcado», Xornal de Galicia, «Nós», n.º 28, 20 junio 2009, pp. 2-4.
 • MATO, Mar: «Faríanme falta varias vidas para relatar as historias que quero», Faro de Vigo, 20 junio 2009.
  • — «Agora hai máis muros ca nunca, uns 8.000 quilómetros no mundo», Faro de Vigo, 16 diciembre 2009.
 • MIRÁS FOLE, Nacho: «As historias boas son universais», La Voz de Galicia, 3 abril 2006, p. 72.
 • NICOLÁS, Ramón: «Só se pode ser universal sendo fiel ás propias raíces», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 3, 23 mayo 2002, p. VI.
 • PAMPÍN, Alberto: «El mundo urbano tiene que recuperar los viejos mitos», Faro de Vigo, 15 mayo 2001, p. 41.
 • PEONZA: «Entrevista», abril 2003.
 • PORTEIRO, M.ª Xosé: «Agustín Fernández Paz. Entendo que ós rapaces lles guste Kurt Covain», La Voz de Galicia, «Revista de Cultura», «Corte e confección», ano I, n.º 39, 23 noviembre 1995, p. 5.
 • PRIMERAS NOTICIAS: «Es imposible ser escritor si antes no has experimentado con pasión el placer de la lectura», Primeras noticias, n.º 210, 2005, pp. 79-84.
 • QUIÁN, Alberto: «A literatura infantil hai que afastala dos estereotipos», Faro de Vigo, 5 junio 2003, p. 46.
  • — «A miña novela é debedora de Cunqueiro e Rodari», Faro de Vigo, 27 enero 2005, p. 44.
 • RED LITERARIA: «Entrevista con Agustín Fernández Paz», septiembre 2003.
 • ROIG RECHOU, Blanca-Ana: «The Social and Ideological Issues in My Books. Agustín Fernández Paz», The Researche Quartely of Children & Youth’s Literatura. Pazhuhesh Nameh, 13th year, vol. 49, summer 2007, p. 76.
  • — e Isabel SOTO: «En Santiago de Compostela con Agustín Fernández Paz», en Boletín Galego de Literatura, n.º 38, 2.º semestre 2007, pp. 161-178.
 • ROZADOS, Lara: «O meu concepto de literatura xuvenil non coincide no estándar», A Nosa Terra, n.º 1331, 30 octubre-5 noviembre 2008, p. 31.
 • SANTOS, Agatha de, «Agustín Fernández Paz. La ignorancia histórica que tenemos no es casual», Faro de Vigo, 16 febrero 2003, p. 49.
  • — «Agustín Fernández Paz: La literatura tiene que conquistarte el corazón», 24 octubre 2008.
  • — «Los premios serían algo anecdótico sin el respaldo de los lectores», Faro de Vigo, 2 abril 2009, p. 41 / La Opinión, 3 abril 2009, p. 53.
 • SOTELINO, Belén: «A miña obsesión é loitar pola dignificación da literatura xuvenil», La Voz de Galicia, 24 octubre 2008, p. 56.
  • — «Nin de lonxe se me pasou pola cabeza ser un autor tan vendido», La Voz de Galicia, 30 mayo 2009, p. 59.
 • SOTO, Isabel e Xavier SENÍN: «Encontro con Agustín Fernández Paz», en A memória nos livros: história e histórias, Porto: Deriva Editores, 2009, pp. 113-121.
 • TORRES BOUZAS, Celia: «Reflexos da vida. Entrevista a Agustín Fernández Paz», Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp. 424-425.
 • TURNES, Manolo G.: «Entrevista a Agustín Fernández Paz», www.vieiros.com, 17 febrero 2008.
 • VÁZQUEZ FREIRE, Miguel: «Agustín Fernández Paz: un escritor, un mestre», Revista galega de educación, n.º 43, 2009, pp. 130-137.
 • VIDAL, Carmen: «Agustín Fernández Paz. “Non pararei ata que me lean tamén os adultos”», A Nosa Terra, n.º 1061, 15-25 diciembre 2002, p. 37.
 • VIDAL VILLAVERDE, Manuel: «Cos pés no aire», Atlántico Diario, «La Revista», 30 marzo 2003, p. 37.
  • — «A vida literaturizada», Atlántico Diario, «La Revista», n.º 421, 7 septiembre 2008, p. 50.
  • — «Vivir en galego convértese ás veces nun exercicio case heroico», Galicia Hoxe, 1 diciembre 2008, pp. 30-31.
 • VILLAR, Carme: «Os rapaces son novos, non parvos, e teñen dereito a ler calquera historia», Faro de Vigo, 9 mayo 2002, p. 39.

Volver al índice de listado de estudios 

Subir