Saltar al contenido principal

Agustín Fernández Paz

 1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
 2. Agustín Fernández Paz
 3. Estudios sobre el autor de Agustín Fernández Paz

studios sobre el autor de Agustín Fernández Paz

Estudios sobre el autor

 • AGRA, María Jesús e Blanca-Ana ROIG RECHOU (coords.): «Noite de voraces sombras», A memoria das guerras na Literatura Infantil e Xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Gálix, 2004, pp. 89-98.
 • AGRELO COSTAS, Eulalia: «La labor de la Asociación Cultural O FACHO dentro del programa de la Literatura infantil y juvenil gallega», en Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: Historia Crítica de la Literatura e Ilustración Ibéricas. Extremadura: Junta de Extremadura, 2000, pp. 353-355.
 • CAMPOS VILLAR, Xavier, «Inmigrantes e refuxiados na narrativa galega infantil e xuvenil», en Madrygal, n.º 6, 2003, pp. 33-39.
 • — «A figura do inmigrante e do refuxiado na narrativa infantil e xuvenil galega», en Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la Literatura infantil y juvenil. Vigo: Universidade de Vigo, 2005, pp. 121-135.
 • CASAL VILA, Benxamín (dir.): Gran Enciclopedia Gallega, tomo 17 (feni-ferr). Lugo: El Progreso/Diario de Pontevedra, 2003, pp. 95-96.
 • COBAS BRENLLA, Xulio: Historia da literatura infantil e xuvenil. Santiago: Velograf, 1991.
 • FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mar e Carmen FERREIRA BOO: «Apuntamentos de Crítica xenética sobre Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz», en Moenia, n.º 16, 2010, pp. 437-450.
 • GOMES, José António; MACEDO, Ana Cristina: Olhares sobre a Literatura Galega: Marilar Aleixandre, Anxo Angueira, Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey. Porto: NELA (Núcleo de Estudos Literários e Artísticos da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto), 2008.
 • GRACIÁN, Ánxela, «O tratamento dos seres míticos na literatura infantil e xuvenil galega», en Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002, pp. 315-331.
 • PENA PRESAS, Montse: «Notas para unha tematización da narrativa infantil e xuvenil galega (1975-1985)», en Madrygal, n.º 11, 2008, pp. 63-72.
 • — «Seis palabras acerca de Agustín Fernández Paz», en Madrygal, n.º 13, 2010, pp. 147-150.
 • REQUEIXO, Armando: «Literatura xuvenil con denominación de orixe», en Grial, n.º 135, julio-agosto-septiembre, 1997, pp. 435-436.
 • ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coord.): A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Tese en microficha de la Universidad de Santiago de Compostela, n.º 578, Servicio de Publicaciones e Intercambio científico, 1996.
 • — «Achega para unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade», en Actas do Congreso «Literatura galega e do norte de Portugal».Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001, pp. 109-126.
 • — «La literatura infantil y juvenil en Galicia» / «A literatura infantil e xuvenil en Galicia», cap. 8 en La Literatura desde 1936 hasta principios del siglo XXI: Narrativa y traducción / A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e traducción. A Coruña: Hércules Ediciones, 2002, pp. 382-501.
 • — Isabel MOCIÑO GONZÁLEZ: «O centro do labirinto, de Agustín Fernández Paz», en Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 131-146.
 • — «Agustín Fernández Paz: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil», en Malasartes, n.º 16, octubre 2008, pp. 8-12.
 • A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor. Madrid/Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil / Xunta de Galicia, 2008, pp. 67-79. Disponible en: http://www.usc.es/lijmi
 • — «A Guerra Civil na narrativa infantil e xuvenil galega: unha temática incompleta», en A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 69-102.
 • e Eulalia AGRELO COSTAS, Marta NEIRA RODRÍGUEZ, Isabel MOCIÑO GONZÁLEZ e Celia VÁZQUEZ GARCÍA: «A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego», en A Memória nos Livros: História e histórias. Porto: Deriva Editores, 2009, pp. 55-72.
 • — «De la literatura para la infancia a la literatura de frontera: Agustín Fernández Paz y Lygia Bojunga», en Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n.º 36, Brasilia, julio-diciembre 2010, pp. 153-171.
 • Informes de literatura 1995-2010. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011. CD-Rom e http://www.cirp.es/ (apartado Recursos).
 • SÁIZ RIPOLL, Anabel: «Agustín Fernández Paz: «El hombre que bebe sueños» (Análisis de su obra literaria)», en CLIJ, n.º 205, junio 2007, pp. 7-26.
 • SOTO, Isabel: «Literatura contra a desmemoria: unha lectura de Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz», en A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 251-269.
 • — «Agustín Fernández Paz: procesos de reescrita», en Malasartes, n.º 18, octubre 2009, pp. 26-28.
 • VASCONCELOS, Ana: «Em torno da “Noite” e dos seus “Animais”: de Agustín Fernández a David Machado», en Malasartes, n.º 18, octubre 2009, pp. 30-33.
 • VILAVEDRA, Dolores (coord.): Diccionario de Literatura galega. I. Autores. Vigo: Editorial Galaxia, 1995, pp. 221-221.
 • — «Cos pés no aire», Diccionario de Literatura galega. III. Obras .Vigo: Editorial Galaxia, 2000, pp. 110-112.

Volver al índice de listado de estudios 

Subir