Saltar al contenido principal

Agustín Fernández Paz

 1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
 2. Agustín Fernández Paz
 3. Reseñas y comentarios de Agustín Fernández Paz

Reseñas y comentarios de Agustín Fernández Paz

Reseñas y comentarios

 • ACUÑA, Xoán: «Amor dos quince anos, Marilyn», Atlántico Diario, 2 febrero 1996, p. 57.
 • AGRELO COSTAS, Eulalia: «Uns contos moi afortunados», El Correo Gallego, «Tendencias», 1 febrero 2011, p. 50 / «Dez anos de “Contos por palabras”», Galicia Hoxe, «Maré», 1 febrero 2011, p. 30.
 • AMADO REINO, Ana, «O Raio Veloz», Fadamorgana, n.º 11, primavera 2007, p. 77.
 • ARAGUAS, Vicente: «Pasando (un pouco) de medo», Diario de Ferrol, «Nordesía», 7 diciembre 2004, p. 20.
  • — «O Agustín que non cesa», El Correo Gallego, «El Correo 2», 21 diciembre 2008, p. 6.
  • — «Non máis queda o amor», Diario de Ferrol, «Nordesía», n.º 514, 4 enero 2009, p. 14.
 • BARRENA GARCÍA, Pablo (coord.): Libros escogidos de literatura infantil 2003-2004 (3-7 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2005, pp. 27-28.
  • Libros escogidos de Literatura Infantil 2004-2005 (8-11 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 62-63.
  • Libros escogidos de Literatura Infantil 2005-2006 (12-15 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 90-91.
  • Libros escogidos de Literatura Infantil 2006-2007 (3-15 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2008, p. 100.
  • — «Tres pasos por el misterio», ABC, «ABCD», 28 mayo 2009. [Consultada: 26/09/2011].
  • Libros escogidos de Literatura Infantil y Juvenil 2007-2008 (3-15 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2009, pp. 102-103.
  • Libros escogidos de Literatura Infantil y Juvenil 2008-2009 (3-15 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2010, p. 90.
  • Libros escogidos de Literatura Infantil y Juvenil 2009-2010 (3-15 años). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011, pp. 52-53.
 • BLANCO RIVAS, M.: «Na percura da saída do labirinto», Faro de Vigo, «El Sábado», n.º 19, 28 junio 1997, p. 6.
  • — «Un tren cargado de misterios», Faro de Vigo, «El Sábado», n.º 238, 8 diciembre 2001, p. 2.
  • — «Contos por palabras», Faro de Vigo, «El Sábado», n.º 227, 22 septiembre 2001, p. 2.
 • BONET, Rita, «Ainda resta o amor», Os meus livros, agosto 2008, p. 62.
 • BRAGADO, Manuel: «Agustín, premio nacional», Faro de Vigo, 26 octubre 2008, p. 26.
 • CARRODEGUAS, Xurxo A., «O laboratorio do doutor Nogueira, de Agustín Fernández Paz», Eidos do Libro, n.º 3, 1999, p. 19.
 • CASTRO, Francisco: «Aire negro», Atlántico Diario, 25 abril 2002, p. 12.
 • CASTRO, Xavier R.: «Contos para os máis pequenos», El Correo Gallego, «Edición 7», 8 octubre 1995, p. 7.
  • — «Experiencias no laboratorio do doutor Nogueira», El Correo Gallego, «Edición», 13 junio 1999, p. 9.
 • CAVEIRO, Laura: «Mensaxes breves», Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp. 425-426.
  • — «“Contos por palabras”, de Fernández Paz entra mañá na Biblioteca 120», La Voz de Galicia, 20 marzo 2002, p. 29.
 • CORDAL FUSTES, Xabier: «Erudito en castañas», Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002, pp. 426-427.
 • DE CASTRO ERROTETA, X. M.ª: «Galicia vai salvar ao mundo», A Nosa Terra, n.º 787, «Guieiro Cultural», 17 julio 1997, p. 24.
 • DE LEÓN VILORIA, Esther: «A pastelaría de dona Remedios», Malasartes, n.º 17, abril 2009, pp. 80-81.
 • DOCAMPO, Xavier p.: «Onte foi un bo día», La Voz de Galicia, 24 octubre 2008, p. 56.
 • EYRÉ, Xosé M.: «Sobreviviremos», A Nosa Terra, n.º 794, «Guiero Cultural», 4 septiembre 1997, p. 24.
  • — «Vidas asentadas sobre crimes da guerra», A Nosa Terra, n.º 1223, 18-24 mayo 2006, p. 22.
  • — «O pouso de mestría do Fernández Paz para adultos», A Nosa Terra, 16 mayo 2011. [Consultada: 26/09/2011].
 • F. V.: «Unha historia de intriga de Agustín Fernández Paz», La Voz de Galicia, «Revista de Cultura», ano I, n.º 30, 21 septiembre 1995, p. 6.
 • FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mar: «O único que queda é o amor», Malasartes, n.º 16, octubre 2008, pp. 83-84.
 • FERNÁNDEZ, M.ª Jesús: «O laboratorio do doutor Nogueira», CLIJ, n.º 116, mayo 1999, p. 65.
  • — «As fadas verdes», CLIJ, n.º 125, marzo 2000, p. 59.
  • — «Cos pés no aire», CLIJ, n.º 128, junio 2000, p. 58.
  • — «Aire negro», CLIJ, n.º 134, enero 2001, p. 54.
  • — «O soño do merlo branco», Fadamorgana, n.º 6, invierno 2000/2001, p. 73.
  • — «No corazón do bosque», CLIJ, n.º 145, enero 2002, p. 49.
  • — «Noite de voraces sombras», CLIJ, n.º 160, mayo 2003, p. 72.
  • — «Noite de voraces sombras», Fadamorgana, n.º 10, 2004, p. 74.
  • — «Tres pasos polo misterio», CLIJ, n.º 173, septiembre 2004, p. 68.
  • — «Corredores de sombras», CLIJ, n.º 195, julio/agosto 2006, p. 71.
  • — «A noite dos animais», CLIJ, n.º 189, enero 2006, p. 58.
  • — «Fantasmas no corredor», CLIJ, n.º 190, febrero 2006, p. 62.
  • — «O raio veloz», CLIJ, n.º 196, septiembre 2006, p. 70.
  • — «A noite dos animais», Fadamorgana, n.º 11, primavera 2007, p. 73.
  • — «A pastelería de dona Remedios», CLIJ, n.º 218, septiembre 2008, p. 63.
  • — «O único que queda é o amor», CLIJ, n.º 212, febrero 2008, p. 72.
  • — «Lúa do Senegal», CLIJ, n.º 228, julio/agosto 2009, p. 57.
 • FERNÁNDEZ, Paula: «Relatos educativos», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 80, 22 abril 2004, p. VII.
  • — «A velocidade do raio», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 177, 21 septiembre 2006, p. VII.
  • — «Retorno dun clásico», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 209, 31 mayo 2007, p. VII.
  • — «Texto apaixonante», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 300, 17 septiembre 2009, p. VII.
 • FERNÁNDEZ, Ruth: «O único que queda é o amor», Galicia Hoxe, «Lecer», n.º 691, 13 enero 2008, p. 14.
 • FERNÁNDEZ, V.: «O único que queda é o amor», El País, «Babelia», n.º 889, 6 diciembre 2008, p. 9.
 • FRAGA, Xesús: «Un esqueleto no pazo», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 157, 22 abril 2006, p. 13.
  • — «Agustín Fernández Paz, ex votos de amor», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 243, 29 diciembre 2007, p. 10.
 • FREIRE, Xosé, «Ofrécese escritor de best-sellers», A Nosa Terra, n.º 1166, 4 marzo 2005, p. 27.
 • GÁNDARA, Xosé: «Aire negro», Fadamorgana, n.º 5, outono 2000, p. 78.
 • GARCÍA, Rodri: «A bondade de viaxar en moto», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 178, 16 septiembre 2006, p. 11.
 • GASPAR, Silvia: «O laboratorio do doutor Nogueira», Fadamorgana, n.º 1, abril 1999, p. 77.
  • — «As fadas verdes», Fadamorgana, n.º 3, 1999, p. 68.
  • — «Cos pés no aire», Fadamorgana, n.º 4, febrero 2000, p. 76.
  • — «No corazón do bosque», Fadamorgana, n.º 9, 2003, p. 74.
  • — «O meu nome é Skywalker», Fadamorgana, n.º 10, 2004, p. 70.
  • — «Tres pasos polo misterio», Fadamorgana, n.º 10, 2004, p. 72.
 • GONZÁLEZ BARREIRO, X. M.: «Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz», Revista Galega de Educación, n.º 23, marzo-abril-mayo 1995, p. 104.
  • — «Fóra de xogo: O misterio de A. Fernández Paz», Novidades Xerais, n.º 23, outono 95, p. 3.
 • HERMIDA GULÍAS, Carme: «Agustín Fernández Paz: O centro do labirinto», A Trabe de Ouro, n.º 31, julio-agosto-septiembre 1997, pp. 127-129.
 • JAUREGUIZAR: «Fernández Paz novela a represión da posguerra no seu novo libro», El Progreso, 11 diciembre 2002, p. 82.
  • — «O mérito dun home tranquilo», El Progreso, 26 diciembre 2008, p. 8.
 • MARTÍNEZ BOUZAS, Francisco: «O cine, ese soño», O Correo Galego, «Revista das Letras», n.º 133, 14 noviembre 1996, p. 6.
  • — «Repite: os carballos», O Correo Galego, «Revista das letras», n.º 166, 3 julio 1997, p. 9.
  • — «Nogueira, un fascista simpático», O Correo Galego, «Revista das Letras, Artes e Ciencias», n.º 44, 14 enero 1999, p. 9.
  • — «Ó encontro dun mundo máxico», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», n.º 4, 3 diciembre 1999, p. 3.
  • — «A besta», O Correo Galego, «Revista das Letras», n.º 320, 29 junio 2000, pp. 8-9.
  • — «A fermosa historia dun home que veu das estrelas», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», 17 agosto 2003, p. 2.
  • — «Historia de silencios e amores», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», 5 enero 2003, p. 3.
  • — «A escrita como unha forma de salvación fronte ao misterio», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», 13 junio 2004, p. 3.
 • MUÍÑOS, Noela: «A nube de cores», Fadamorgana, n.º 3, 1999, p. 67.
 • MOLIST, Pep, «Amor i literatura», El País de Cataluña, «Quadern», n.º 1288, 8 de enero 2009, p. 5.
 • NAVARRO, María: «Lectura didáctica», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 58, 6 noviembre 2003, p. VII.
  • — «Reiteracións, reiteracións», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 31, 20 febrero 2003, p. VII.
  • — «Sinxeleza expresiva», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 65, 8 enero 2004, p. VII.
  • — «A noite dos animais», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 140, 3 noviembre 2005, p. VII.
  • — «Piratas na escola», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 144, 1 diciembre 2005, p. VII.
  • — «Laura cos ratos», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 114, 3 marzo 2005, p. VII.
  • — «De fantasmas», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 158, 23 marzo 2006, p. VII.
  • — «Mamá Raquel», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 165, 11 mayo 2006, p. VII.
  • — «Doce recendo. Sinxela e entrañable», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 263, 16 octubre 2008, p. VII.
 • NEIRA CRUZ, X. A.: «Cos pés no aire», Malasartes, n.º 2, febrero 2000.
 • NEIRA RODRÍGUEZ, Marta: «Corredores de sombra», Malasartes, n.º 15, diciembre 2007, pp. 80-81.
 • NICOLÁS RODRÍGUEZ, Ramón: «Amor, desamor e literatura», La Voz de Galicia, «Culturas», 16 febrero 1998.
  • — «Naturalidade na escolla dos recursos», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 61, 19 enero 1999, p. 6.
  • — «De soños, misterios e amores», Guía dos libros novos, «Narrativa», julio-agosto 2000, p. 20.
  • — «A memoria e as cicatrices», La Voz De Galicia, «Fugas», 21 diciembre 2002, p. 10.
  • — «Do Simbad ao Senegal», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 324, 1 agosto 2009, p. 10.
  • — «Como un irmao che falo», La Voz De Galicia, «Culturas», n.º 346, 2 enero 2010, p. 6.
  • — «O fardel da memoria», La Voz De Galicia, «Culturas», 21 mayo 2011, p. 6. [Consultada: 26/09/2011].
  • — «Do Simbad ao Senegal», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 324, 1 agosto 2009, p. 10.
 • PAWLEY, Martin: «Un home de ben», Xornal de Galicia, «Nós», n.º 28, 20 junio 2009, p. 5.
 • PENA PRESAS, Montse: «Corredores de sombra. Agustín Fernández Paz», Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2006, 2007, pp. 186-187.
  • —, «O país que importa», «Protexta», n.º 11, verán 2009, p. 17.
 • PIÑEIRO, Alba: «O estraño meigallo dos xoves», A Nosa Terra, n.º 1317, «Bulebule», 3- 9 junio 2008, p. 30.
  • — «A contadora de historias», A Nosa Terra, n.º 1.375, «Bule Bule», 1-7 octubre 2009, p. 26.
 • RAÑA, R.: «Aprendendo a voar», Guía dos libros novos, n.º 16, marzo 2000, p. 27.
 • RAYÓ, Miquel: «Del Senegal a Galícia, amb la llluna als ulls», Diario de Mallorca, «Bellver», n.º 604, «Literatura», «Ninsi joves», 17 marzo 2011, p. 6.
 • REQUEIXO, Armando: «Sinfonía inacabada», Tempos Novos, n.º 29, octubre 1999, p. 65.
  • — «Parábola do iluminado», Tempos Novos, n.º 22, marzo 1999, p. 63.
  • — «Crónica de Lanzós», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», n.º 27, 28 mayo 2000, p. 11.
  • — «Un trasno de corazón», Tempos Novos, n.º 50, julio 2001, p. 74.
  • — «Agustín Fernández Paz e os fragmentos da memoria», El Correo Gallego, «Correo das Culturas», 19 enero 2003, p. 4.
  • — «Agustín Fernández Paz e a sombra das palabras», Diario de Ferrol, «Nordesía», n.º 373, 23 abril 2006, p. 21.
  • — «Sucos de bágoas», La Opinión, «Saberes», n.º 173, 9 febrero 2008, p. 10.
  • — «Tempos de ignomínia», Faro de Vigo, «Faro da Cultura», n.º 375, 2 junio 2011, p. VI.
 • RODRÍGUEZ ALONSO, Manuel: «Trinta anos despois», 7 junio 2011.   [Consultada: 26/09/2011].
 • ROIG RECHOU, Blanca-Ana: «Aire negro», Revista Galega do Ensino, n.º 33, noviembre 2001, p. 210.
  • — «No corazón do bosque», Revista Galega do Ensino, n.º 34, febrero 2002, pp. 253-254.
  • — «Un tren cargado de misterios», Revista Galega do Ensino, n.º 37, noviembre 2002, p. 253.
  • — «O meu nome é Skywalker», Revista Galega do Ensino, n.º 43, mayo 2004, p. 215.
 • ROJAS, Magdalena: «Un tren cargado de misterios», Fadamorgana, n.º 8, primavera 2002, p. 76.
 • ROZAS, Ramón, «O retorno ao fogar. A volta a un mesmo», Diario de Pontevedra, 5 junio 2011, p. 9.
 • SENÍN, Xavier: «Agustín, o premio», El Correo Gallego, 27 octubre 2008, p. 4.
 • SILVA, Araceli: «As 20 edicións dunhas cartas», Diario de Pontevedra, «Revista!», n.º 353, 8 abril 2007, p. 9.
 • SORIA, Félix, «Fernández Paz abre horizontes literarios», La Voz de Galicia, «Culturas», n.º 286, 1 noviembre 2008, p. 7.
 • SOTO, Isabel: «De seres invisíbeis e olladas tristes. Crítica d´O meu nome é Skywalker (2003), de Agustín Fernández Paz», diciembre 2003. [Consultada: 26/09/2011].
 • VALCÁRCEL, Marcos, «Voraces sombras», La Región, 5 febrero 2003, p. 69.
  • — «A última entrega de Fernández Paz», Galicia Hoxe, 7 junio 2006, p. 48.
  • — «O único que queda é o amor», Galicia Hoxe, 26 diciembre 2007, contracuberta.
 • VALCÁRCEL, Xulio: «Aire Negro», El Ideal Gallego, «La Galería», 5 noviembre 2000, p. 10.
  • —, «O único que queda é o amor», El Ideal Gallego, «La Galería», n.º 501, 13 enero 2008, p. 4.
 • XANEIRA, Xiao: «Agustín Fernández Paz. A Literatura Infantil e Xuvenil en galego», Fadamorgana, n.º 2.

Volver al índice de listado de estudios 

Subir