Saltar al contenido principal

Hagiografia castellana

Presentació del portal Hagiografia castellana

En l'àmbit de l'hagiografia castellana, la base del que ací s'ofereix va ser el projecte de Coordinació de l'Edició d'Hagiografia Castellana (BFF2000-0837) dirigit per Fernando Baños, que va servir per a posar en contacte per primera vegada a investigadors procedents de diverses universitats espanyoles i estrangeres, entre altres Carlos Vega (Wellesley College), José Aragüés (Universidad de Zaragoza), Andrew Beresford (University of Durham), Jesús Menéndez Peláez (Universidad de Oviedo). Alguns d'ells col·laboren actualment en els projectes sobre hagiografia catalana (vegeu la pàgina corresponent) i les seves relacions amb les d'altres llengües peninsulars.

Un dels resultats del projecte va ser l'esbós d'un repositori de materials ampliat posteriorment amb els treballs de nous membres de la Universidad de Oviedo, com Vanesa Hernández Amez, Natalia Fernández Rodríguez, Marcos Cortés Guadarrama (procedent de la Universidad Nacional Autónoma de México) i d'especialistes d'altres universitats, com Irene Bertuzzi o Concepción Colom i Marcos Colom. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes arreplega ara gran part d'aquests materials: edicions, estudis monogràfics i bibliografies específiques sobre les vides de sants en vers i en prosa, i tant de l'edat mitjana com de l'edat moderna. Alguns d'aquests treballs han comportat un avanç en la filiació dels flos sanctorum castellans, i les edicions han facilitat la recuperació de literatura fins ara pràcticament inaccessible. Quan siga possible incorporarem també en aquest portal reproduccions digitals que posen a la vista manuscrits i incunables.

Fernando Baños Vallejo
Universidad de Oviedo

Pujar