Saltar al contenido principal

Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Presentació del portal Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

La Biblioteca De L'Institut Del Teatre De Barcelona

La Biblioteca de l'Institut del Teatre amb 125.000 volums, especialitzada en teatre i dansa té un fons antic únic que procedeix de la Biblioteca Sedó, adquirida l'any 1968 per la Diputació de Barcelona i custodiada per la institució del Teatre.

La suma d' aquesta col·lecció, més les que s'han incorporat els darrers 40 anys, (col·lecció Federico Romero, Adrià Gual, obres dramàtiques de Joan Brossa...) fan del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) una peça fonamental orientada a la recerca, a la transmissió i a la conservació del patrimoni bibliogràfic teatral. Un recurs documental sense precedents per a estudiants i investigadors de la literatura dramàtica hispànica i de les arts escèniques en tots els seus àmbits.

Del fons antic remarcarem les següents col·leccions:

  • Col·lecció d'Emilio Cotarelo i Mori.
  • Col·lecció de Joaquim Montaner.
  • Col·lecció de teatre espanyol d'Aureliano Fernández Guerra.
  • Col·lecció de Salvà-Heredia.

Altres col·leccions, menys nombroses, pel que fa a volum, però no en importància bibliogràfica i documental, són:

Marqués de Jerez, Marqués de Osuna, Casa García Rico i Cía. de Madrid, Arxiu de Lluís Millà, Archivo de la Sociedad de Autores, Documents originals de José i Luis Paris, Col·lecció Canals, Documents dels teatres: Novetats, Principal, Romea i Tívoli, Col·lecció Enrique Giménez, Givanel i Mas, Narciso Díaz Escobar, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina i Fernández Shaw.

Volem destacar, pel seu singular interès, 5.000 manuscrits de prestigiosos escriptors, castellans i catalans de tots els temps, però en especial els manuscrits originals, hològrafs, dels autors dramàtics més emblemàtics del segle auri:

Lorenzo de Sepúlveda (ca. 1505-1580), Antonio Mira de Amescua (1574-1644), Lope de Vega (1562-1635), Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), Francisco Rojas Zorrilla (1607-1648), Francisco Antonio Bances Cándamo (1662-1704)...

Pel que fa als impresos, la Biblioteca de l'Institut del Teatre, reuneix un important i valuós fons d'edicions del «Teatro Menor» dels segles XVI i XVII, així com edicions rares i curioses:

El viaje entretenido de Agustín de Rojas, 1604, Ramillete gracioso compuesto por varios entremeses famosos, 1643, Laurel de entremeses varios, 1660, Vergel de entremeses por los mejores Ingenios de estos tiempos, 1668, La Propaladia, de Bartolomé Torres Naharro, 1545, El Cancionero General de la Doctrina Christiana, de Juan López de Úbeda, 1586...

Com a tipologies impreses curioses remarcarem, els 3.800 títols de «comedias sueltas» amb les seves corresponents diferents edicions, que sumen unes 8.000 unitats, majoritàriament dels segles XVI i XVII.

Pujar