Saltar al contenido principal

Jaume Pérez Montaner

Bibliografia de Jaume Pérez Montaner

Del autor

Poesia

 • Adveniment de l'odi. València: Tres i Quatre, 1976.
 • Deu poemes. València: Séptimomiau-Gallocrisis, 1978.
 • Museu de cendres [pròleg de Vicent Escrivà]. València: Diputació Provincial, 1980.
 • L'heura del desig. València: Fernando Torres, 1985.
 • Prisma [pròleg de Jenaro Talens; edició bilingüe català-castellà]. Alacant: Institució Juan Gil-Albert, 1990 (Trad. José Luis Falcó).
 • Antologia (1986-1991). Gandia: Aina, 1979.
 • Màscares. València: Alfons el Magnànim, 1992.
 • La mirada ingènua. València: La Forest d'Arana, 1992.
 • Límits (1976-1993). Ciutadella: Publicacions de «Sa Nostra» Caixa de Balears, 1993.
 • Fronteres. Alzira: Bromera, 1994.
 • Argúcies del desig, dins R. Armengol. Sèrie «Barres i Estrelles» (Popeye en Pompeya), Interarte, Ajuntaments de Requena, Alzira, Almansa, Torrent, Albacete i Villena, 1996, p. 47-71.
 • L'oblit [pròleg de Dominic Keown]. Barcelona: Edicions 62, 1996.

Crítica literària o assaig. Selecció

 • Una aproximació a Vicent Andrés Estellés [amb Vicent Salvador]. València: Tres i Quatre, 1982.
 • Subversions. València: Tres i Quatre, 1990.
 • Poesia i record (A propòsit d'un poema del Llibre de meravelles). València: La Forest d'Arana, 1994.
 • Brossa Nova. Poetes valencians dels vuitanta (Amb M. Granell i A. Viana). València: Universitat de València, 1981. Introducció de J. Pérez Montaner.
 • Antologia poètica de Vicent Andrés Estellés, València: Tres i Quatre, 1982 (Amb V. Salvador), 2a edició, 1993.
 • Vicent Andrés Estellés. Antología (Selecció i introducció amb V. Salvador), Madrid: Visor, 1984.
 • Vicent Andrés Estellés. Poesia eròtica (a cura de J. Pérez Montaner), Barcelona: Laia, 1985. Introducció d'Ignasi Riera.
 • Poemes i dibuixos. Vicent Andrés Estellés i Sento Masià (Pròleg i selecció a cura de J. Pérez Montaner), Barcelona: Taller Picasso, 1989.
 • Vicent Andrés Estelles, Mare de terra, Barcelona: Edicions 62, 1992 (A cura de J. Pérez Montaner).
 • Vicent Andrés Estellés, Antologia poètica, València: Consell Valencià de Cultura, Col.lecció «A tot vent», 1993. (Edició i pròleg de J. Pérez Montaner), 2a edició, 1995.
 • Ausiàs March, Antologia poètica, Alacant: Editorial Aguaclara, Col.lecció L'Aljub, 1993 (Selecció, notes i introducció de J. Pérez Montaner).
 • Joan Fuster, Contra el nacionalisme espanyol, Barcelona: Curial, Col.lecció «La mata de jonc» 1994 (Edició i introducció de J. Pérez Montaner).
 • Vicent Andrés Estellés, Mural del País Valencià, 3 volums, València: Tres i Quatre, 1996 (Edició i introducció de J. Pérez Montaner).
 • Vicent Andrés Estellés, 1924-1993. 10 anys després (amb Josep Ballester), Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2003.

Traducció

 • e.e.cummings, 44 poemes (Introducció, selecció i traducció amb Isabel Robles), València: Gregal, 1986.
 • Edgar A. Poe, Ciència ficció (Selecció i traducció amb Isabel Robles; Introducció J. Pérez Montaner), València: Edicions del Bullent, 1988.
 • Poemes i dibuixos. Vicent Andrés Estellés i Sento Masià (Pròleg i selecció a cura de J. Pérez Montaner), Barcelona: Taller Picasso, 1989.
 • KINGSOLVER, Barbara, Arbres de mongetes, Barcelona: Edicions de l'Eixample, 1991.
 • SEXTON, Anne, Poemes d'Anne Sexton. Madja: Retalls de poesia. Associació Cultural de Filologia, 1983 (Trad. amb Isabel Robles).
 • SANGUINETI, Edoardo, «Poemes», Daina, núm. 4, gener 1988, p. 62-79 (Trad. amb Anna Giordano).

Audiovisuals

 • Jaume Pérez Montaner [enregistrament de vídeo]. Barcelona: ACEC, Institució de les Lletres Catalanes, 2004.

Sobre l'autor

Selecció d'articles i estudis sobre l'autor

 • ALPERA, Lluís, Sobre poetes valencians i altres escrits. Barcelona: PAM, 1990, p. 113-114.
 • BOU, Enric, «Mort i Amor», Quadern El País, 1 abril 1993, p. 5.
 • CABANILLES, Antònia, La vella pell de l'alba. València: Eliseu Climent, 1985.
 • CARBÓ, Ferran i SIMBOR, Vicent, Literatura actual al País Valencià (1973-1992), València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1993, p. 42-44.
 • CARBÓ, Ferran, Quinze poetes valencians del segle XX, València: Brosquil, 2005.
 • CÓNSUL, Isidor, «Estellés en un poema», Avui, Suplement «Cultura» (10 novembre 1994), p. VII.
 • ESCRIVÀ, Vicent, «Del brau d'Ausiàs March a l'animalogia poètica valenciana actual», Cairell, núm. 1, 2, 3, 4 i 5, 1979-1980.
 • ——, Introducció de Museu de cendres. València: Diputació de València, 1980, p. 9-16.
 • IBORRA, Josep, «La nova poesia catalana del País Valencià», Reduccions, núm. 3 i 5 (1977-1978).
 • KEOWN, Dominic, Sobre la poesia catalana contemporània. València: Eliseu Climent, 1996.
 • ——, pròleg de L'oblit. Barcelona: Edicions 62, 1996.
 • LLORCA, Vicenç, «Màscares», Serra d'Or, núm. 400, abril de 1993, p. 81.
 • ——, «Poetas sin máscara», Leer, núm. 63 (abril 1993), p. 64-65.
 • MARCO, Empar i BORRÀS, Marc, «Jaume Pérez Montaner / Estudiós de Fuster» [entrevista], Avui, 1 de maig de 1994, p. 40.
 • MARTÍ, Antoni, «Jaume Pérez Montaner: Cada vegada em sent més reconciliat amb l'escriptura», Hoja de Valencia, 18 d'abril de 1992, p. 43.
 • ——, «Roba d'exili. Notes sobre el subjecte poètic de J. P. Montaner», L'Aljamia, núm. 5, gener de 1993, p. 3-4.
 • RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili, «Un sentiment fosc servit amb elegància», Avui, 7 març 1993.
 • RODRÍGUEZ CASTELLÓ, Manuel, «Museu de cendres», Lletres de canvi, núm. 7, febrer de 1982, p. 87-89.
 • ——, «Manuel Rodríguez Castelló parla de Jaume Pérez Montaner», Marina d'Art, 7 (hivern 1992-1993), p. 51.
 • ROSALES, Emili, «Les màscares del temps», El Temps, núm. 447, 11 de gener de 1993, p. 92.
 • SALA-VALLDAURA, J. M. i ALTAIÓ, Vicenç, Les darreres tendències de la poesia catalana (1978-1979). Barcelona: Laia, 1979.
 • TALENS, Jenaro, Pròleg de Prisma. Alacant: Diputació d'Alacant, 1990, p. 7-12.
 • TRIGO, Xulio Ricardo, «La dialèctica entre tradició i existència», Avui, 7 de març de 1993.
Pujar