Saltar al contenido principal

Joan Valls

Bibliografia de Joan Valls

De l'autor

 • La cançó de Mariola, ed. pròpia, Alcoi, 1947.
 • L'home pot ésser àngel, Torre, València, 1953.
 • Presoner de l'ombra, Torre, València, 1955.
 • Grumet a soles, Inst. Andreu Sempere, Alcoi, 1958.
 • L'íntim miratge, Torre, València, 1959. Finalista Premi Ciutat de Barcelona 1958.
 • Toia d'ofrena, Inst. Andreu Sempere, Alcoi, 1960.
 • Tast d'eternitat, Sicània, València, 1960.
 • Paradís en blanc, Inst. Andreu Sempere, Alcoi, 1964. Premi Ciutat de Barcelona 1959.
 • Les roses marginals, Imp. Hispània, Alcoi, 1965. Premi Ciutat de Palma 1962.
 • Versos a Sara, Institució Alfons el Magnànim, València, 1967. Premi València 1961 i Premi Ciutat de Barcelona 1967.
 • Posicions terrenals, ed. pròpia, Alcoi, 1969.
 • Antologia de poemes premiats, Caixa d'Estalvis d'Alacant, Alcoi, 1970.
 • Hereu de solituds, Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant, Alacant, 1972. Finalista Premi Carles Riba.
 • Breviari d'un eremita urbà, Ajuntament de Gandia, Gandia, 1975. Premi Ausiàs March 1974.
 • Cent serafins, Caixa d'Estalvis d'Alacant, Alcoi, 1975.
 • Les hores vives, ed. pròpia, Alcoi, 1978. Finalista Premi Erato 1977 (Figueres).
 • Temps de Saó, Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant, Alacant, 1979.
 • Obra poètica (1947-1974), Instituto de Estudios Alicantinos Juan Gil-Albert-Diputació d'Alacant, 1981.
 • A cavall de la vida, Víctor Orenga, ed., València, 1983.
 • Sonets de la fita obscura, Ajuntament de Gandia, 1984. Finalista Premi Ausiàs March.
 • Anys i paranys, Tres i Quatre, València, 1983. Premi de la crítica 1985.
 • Quadern vermell, Diputació de València, València, 1986.
 • La rosa quotidiana, Bromera, Alzira, 1990.
 • Vint poemes, antologia bilingüe, Instituto Juan Gil-Albert, Alacant, 1990.
 • Antologia poètica, Alfons el Magnànim, 1991.
 • Antologia poètica, Consell Valencià de Cultura, 1995.
 • Antologia poètica comentada, Aguaclara, 1998.

Sobre l'autor

 • AADD., Canelobre. Estudis i semblances entorn de Joan Valls, núms. 17/18, Alacant, 1990.
 • AADD., Imatge de Joan Valls (1917-1989), Ajuntament d'Alcoi, 1990.
 • ALPERA, Lluís, «Joan Valls Jordà: Obra poètica», L'Espill, núm. 19, 1983, p. 164-168.
 • ——, «La meravella i la sorpresa del poeta alcoià: Quadern vermell», El Temps, 22-VI-1987.
 • ——, «La singularitat d'un gran poeta alcoià», El Temps, núm. 273, 1989, p. 85.
 • ——, «Joan Valls. Remembrança de la desaparició de l'escriptor alcoià», Avui, 10-IX-1989.
 • ——, «La poesia de l'alcoià Joan Valls», Serra d'Or, novembre 1989, p. 47-49.
 • ——, «Introducció» a La rosa quotidiana, Bromera, Alzira, 1990, p. 11-17.
 • ——, «Introducció», Vint poemes, de J. Valls, Instituto Juan Gil Albert, Alacant, 1990.
 • ——, Sobre poetes valencians i altres escrits, P.A.M., 1990, p. 45-71.
 • ALPERA, Lluís (coord.), Dossier: Miscel·lània Joan Valls, L'Aiguadolç, Revista de Literatura (La Marina Alta), núm. 26, tardor 2000.
 • BALAGUER, Enric, «L'etapa realista de Joan Valls», dins La poesia valenciana entre 1962-1974, tesi inèdita, Universitat d'Alacant, 1987, p. 208-224.
 • BOTELLA, Enric, «Pròleg» a Les hores vives, Alcoi, 1978, p. 7-10.
 • CARBÓ, Ferran, «Joan Valls Jordà», Mediterráneo, 4-X-1989, suplement Cultura i aula, p. 8.
 • ——, «Les hores poètiques de Joan Valls», L'Espill, núm. 28, València, 1990, p. 117-121.
 • ——, «Les roses solitàries de Joan Valls», Canelobre, Alacant, 1990, p. 121-127.
 • CORTÉS CARRERES, Santiago, «Adjectivació i metaforització a La cançó de Mariola», Eines, núm. 9-10, 1983, p. 41-47.
 • DOLÇ, Miquel, «La obra poética de J. Valls», La Vanguardia, 7-VII-1982.
 • ESCRIVÀ, Vicent, «Del brau d'Ausiàs March a l'animalogia poètica valenciana actual», Cairell, núm. 1, 1979, p. 38-42.
 • FERRER, Enric, Literatura i societat. País Valencià, segle XX, Tres i Quatre, València, 1981, p. 97-99.
 • FERRERES, Rafael, «Les roses marginals de Joan Valls», Levante, 28-III-1965.
 • FUSTER, Joan, Literatura catalana contemporània, Curial, Barcelona, 1971, p. 357.
 • IBORRA, Josep, «Pròleg» a Anys i paranys, Tres i Quatre, València, 1985, p. 7-13.
 • MATEO, Josevicente, «Pròleg» a Les roses marginals, Alcoi, 1965.
 • MIRÓ, Adrián, Escritores de Alcoy, Alcoi, 1973.
 • ——, Joan Valls, vida y obra de un poeta, Caixa d'Estalvis del Mediterrani, Alacant, 1989.
 • PÉREZ-MONTANER, Jaume, «Joan Valls: Anys i paranys», L'Espill, núm. 22, 1985.
 • REVERT, Antoni, «Pròleg», a Quadern vermell, Diputació de València, 1986, p. 3-5.
 • RICARDO TRIGO, Xulio, «Joan Valls en el record», El Temps, núm. 273, 1989, p. 84-85.
 • RODRÍGUEZ-BERNABEU, Emili, «Introducció a l'obra de Joan Valls», pròleg a Obra poètica, Instituto de Estudios Alicantinos, 1981, p. XI-XXVI.
 • RODRÍGUEZ CASTELLÓ, Manel, «Joan Valls, la solidaritat, la paraula», dins Homenatge Joan Valls, Centre Municipal de Cultura, Alcoi, 1987.
 • ——, «Joan Valls: l'ofici d'escriure, l'ofici de viure», Canelobre 17-18, Alacant, 1990.
 • ——, «Joan Valls: la ploma, l'enclusa i el mall», Imatge de Joan Valls, Alcoi, 1990.
 • ——, Foc secret. Homenatge a Joan Valls i Jordà. La Forest d'Arana, València, 1992. Pròleg i edició.
 • ——, «Les hores vives: un llibre crucial», dins L'Aiguadolç núm. 26, Miscel·lània Joan Valls.
 • ——, «Joan Valls, invitació a la poesia», dins L'Alcoi de Joan Valls: terra i llengua d'acollida, IES Andreu Sempere, Alcoi, 2005.
 • ——, Poemes de la Guerra d'Espanya (1936/1939). Xarxa de Biblioteques Municipals d'Alcoi, Alcoi, 2006. Pròleg i notes.
 • SALTOR, O., «Pròleg» a Paradís en blanc, Alcoi, 1964.
 • SOLER, I., «Hereu de solituds de Joan Valls», Poesía Hispánica, núm. 240, 1972.
 • TRIADÚ, Joan, «Una aventura poètica singular», L'illa, revista de lletres, núm. 3, 1990.
 • VALOR, J., «Pròleg» a Sainets alcoians, Alcoi, 1972.

Sobre el context literari

 • ADLERT NOGUEROL, Miquel, «L'actual literatura catalana del País Valencià», Homenatge a Carles Riba en complir 60 anys, Janés, Barcelona, 1954, p. 105-110.
 • ALPERA, Lluís, Sobre poetes valencians i altres escrits, P.A.M., 1990.
 • ARIMANY, Miquel, L'avantguardisme en la poesia catalana actual, Pòrtic, Barcelona, 1972.
 • AZNAR, Manuel, «Redreçament i ruptura de la cultura valenciana (1927-1936)», Els Marges, núm. 12, 1978, p. 23-58.
 • AZNAR, Manuel i BLASCO, Ricard, La política cultural al País Valencià 1927-1939, Institució Alfons el Magnànim, València, 1985, p. 9-143.
 • BALAGUER, Enric, La poesia valenciana 1962-1974. El realisme històric, tesi doctoral inèdita, Universitat d'Alacant, 1987.
 • ——, «Estudi introductori» a Dinou poetes dels seixanta, Eliseu Climent ed., València, 1987, p. 9-41.
 • BALLESTER, Josep, Joan Fuster: una aventura lírica, Quaderns Tres i Quatre, València, 1990.
 • BROCH, Àlex, Literatura catalana dels anys setanta, Edicions 62, Barcelona, 1980.
 • ——, Poesia catalana. Antologia 1939-1968, Edicions 62, Barcelona, 1985.
 • CARBÓ, Ferran, «Títols i poesia», Lletra de canvi, gener 1990, p. 10-14.
 • CARBÓ, F. i SIMBOR, V., La recuperació literària en la postguerra valenciana: (1939-1972), IIFV, València, 1993.
 • CARBÓ, F. i SIMBOR, V., Literatura catalana del siglo XX, Síntesis, Madrid, 2005.
 • CASTELLET, Josep M. i MOLAS, Joaquim, Poesia Catalana del segle XX, Edicions 62, Barcelona (5a. edició), 1980.
 • CORTÉS, Santi, «L'aportació valenciana a les revistes literàries clandestines de postguerra: Esclat», dins Miscel·lània Joan Bastardas III, P.A.M., 1990, p. 189-203.
 • CORTÉS, Santi i CATALUNYA, Anna, «La poesia franquista valenciana 1939-1943», Caplletra, núm. 5, 1988, p. 109-123.
 • ——, «Antologia mínima de poemes franquistes valencians (1939-1943)», Els Marges, núm. 41, 1990, p. 111-127.
 • CUCÓ, Alfons, «Panorama literari valencià», Cap d'any, Palma, 1963, p. 22-35.
 • DOLÇ, Miquel, «Poesia realista valenciana», La Vanguardia, 13-X-1966.
 • DOLÇ, Mavi i BERNAL, Assumpció, «El moviment poètic de la postguerra valenciana», Els Marges, núm. 40, 1989, p. 110-120.
 • ESCRIVÀ, Vicent, «Del brau d'Ausiàs March a l'animologia poètica valenciana actual», Cairell, 1979-80, núm. 1, p. 38-42; 2, p. 47-54; 3, p. 48-59; 4, p. 42-52; 5, p. 41-46.
 • FERRER, Enric, Literatura i societat. País Valencià segle XX, Ed. Tres i Quatre, València, 1981.
 • FUSTER, Joan, «La poesia valenciana actual», Verbo, gener-febrer, Alacant, 1949, p. 28-29.
 • ——, Literatura catalana contemporània, Curial, Barcelona, 1971.
 • ——, «Pròleg» a Antologia de la poesia valenciana 1900-1950, Tres i Quatre, València, 1980, p. 11-62 (1a. edició, Selecta, Barcelona, 1956).
 • ——, «Pròleg» a Alacant a part de J. V. Mateo, Tres i Quatre, València, 1988 (1a. edició, 1966).
 • GALLÉN, Enric, «Literatura i societat 1939-1953» i «Literatura i societat 1954-1968», fascicles 2 i 3 d'Història de la Literatura Catalana, Edicions 62-Orbis, 1984.
 • GUILLAMÓN, Julià, «Realisme i literatura fantàstica: els anys cinquanta», Revista de Catalunya, núm. 7, Barcelona, 1987, p. 147-159.
 • MANENT, Albert, «Esquema i balanç d'una generació literària: la de 1951», dins Literatura catalana a debat, Barcelona, 1969.
 • MAS, Teresa, «Les editorials valencianes a examen», Gorg, febrer, València, 1971, p. 17-19.
 • MAS, Jaime, «Introducción a la literatura autóctona alicantina (1939-1976)», Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, núm. 26, 1979, p. 25-49.
 • MATEO, Josevicente, Alacant a part, Tres i Quatre, València, 1988, (1a. edició, 1966).
 • MOLAS, Joaquim, Literatura catalana de postguerra, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1966.
 • MOLINA, Manuel, Antología de la poesía alicantina actual (1940-1972), Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, Alacant, 1973.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume i SALVADOR, Vicent, Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, Quaderns Tres i Quatre, València, 1981.
 • PÉREZ MORAGON, Francesc, Publicacions valencianes (1939-1973), Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València, València, 1974.
 • PIERA, Josep, «La generació literària dels 60; encert i mancances», Diario de Valencia, 20-VIII-1981, p. 29.
 • RODRÍGUEZ-BERNABEU, Emili, «Advertiment preliminar» a Migjorn. Poesia jove a les comarques del sud del País Valencià, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, Alacant, 1977, p. 7-13.
 • SALVADOR, Vicent, «Toponímia i semiòtica poètica: unes reflexions sobre l'escriptura estellesiana», dins La Frontera Literària, P.P.U., Barcelona, 1988, p. 103-115.
 • SANCHIS GUARNER, Manuel, «Pròleg» a Poetes universitaris valencians, L'Estel, València, 1962, p. 7-9.
 • ——, Renaixença al País Valencià, Tres i Quatre, València, 1982 (1a. edició, 1968).
 • SORIANO BESSÓ, Josep M., País Valencià: pels camins del retrobament, Pòrtic, Barcelona, 1973.
 • TRIADÚ, Joan, Poesia catalana de postguerra, Edicions 62, Barcelona, 1985.
Pujar