Saltar al contenido principal

Ponç Pons

El poeta Ponç Pons (Menorca, 1956) ha estructurat la seua obra al voltant de tres grans eixos: la defensa «ecolingüista», la vida quotidiana i el món interior, i l'evocació de tots aquells autors i obres que més l'han influït. «Un poeta tocat pels déus», per a Pere Gimferrer, amb un domini de la mètrica i del ritme impressionants.

La seua producció lírica figura a les més importants antologies i ha estat traduïda a 11 llengües.

El portal de Ponç Pons forma part del portal de Poesia catalana contemporània. Si desitja consultar altres poetes visita Biblioteca d'autors de Poesia catalana contemporània.

«Perquè escriure és també donar un sentit al món
I salvar del neguit un temps mortal absurd
Persever en la nit tot cercant fervent mots
Que emotius m'apuntalin fets versos la vida».

Ponç Pons

Pujar