Saltar al contenido principal

Ramon Llull

Imagen de Ramon Llull

L'escriptor Ramon Llull (1232-1316) és l'autor de les primeres novel·les en català i un dels més prolífics, eclèctics i controvertits de tota la literatura medieval en aquesta llengua.

En aquesta pàgina trobareu, a més d'una introducció a la figura del creador mallorquí i un extens catàleg d'obres digitalitzades (que continuarà augmentant), uns interessants textos on s'exposa la concepció literària lul·liana, fonamentalment a partir de dues grans novel·les: el Blanquerna (1276-1283) i el Llibre de meravelles (1288-1290). La web s'ha completat amb un llistat de referències bibliogràfiques i amb un altre d'enllaços principals a la Xarxa, que hi actualitzarem periòdicament.

Pujar