Saltar al contenido principal

Susanna Rafart

Imatge fotogràfica del retrat de la poeta Susanna Rafart Corominas

«L’eina d’aquesta escriptora no és el cisell, sinó la mola de l’afilador. La precisió, l’elegància i la riquesa del seu lèxic no serveixen per embellir les imatges amb un preciosisme refinat; ans, ben al contrari, la seva recerca poètica porta a una semàntica desencarnada on els mots s’organitzen al voltant dels quatre elements primordials: aire, terra, foc i aigua.(...) La producció de Susanna Rafart, des de Pou de glaç (corria l’any 2002), pot ser considerada globalment com a "pòstuma", perquè il·lustra, amb visió retrospectiva, la progressiva manera en què el subjecte ateny la pròpia eliminació. Així, doncs, els seus volums, posats en seqüència, es presenten com a seccions separades d’un únic cançoner.»

Francesco Ardolino

En aquest espai dedicat a Susanna Rafart es poden consultar diversos materials sobre l'autora com semblança, bibliografia i una antologia poètica de la seua obra.

El portal de Susanna Rafart forma part del portal de Poesia catalana contemporània. Si desitja consultar altres poetes visita Biblioteca d'autors de Poesia catalana contemporània.

«No hi trobareu senyal, però passeu:
endins del marbre esperarà la rosa,
i hi florirà d’amor perquè ho noteu
sense aixecar la llosa».

Susanna Rafart

Pujar