Saltar al contenido principal

Teodor Llorente

Bibliografia sobre Llorente

 • Àlbum homenatge a Teodor Llorente. Inclou poemes i fotografies de Llorente, i escrits de Vicent Calvo-Acacio, Josep Casanova Dalfó, Nicolau Primitiu, Teodor Llorente Falcó, Teodor Llorente Monleón, J. Boix y Vila, Francesc Almela i Vives, Miquel Duran de València, Enric Navarro i Borràs, Carles Salodot, J. Ferrer Vercher, Eduard López Chavarri, Josep Sanchis Sivera, València, Lo Rat Penat - Proa, 1936.
 • Andreu Gonzálbez, Ramon, El árbol y sus frutos. Teodoro Llorente y Olivares. Su esencia y espíritu, Tipografía Moderna, València, 1935.
 • Archilés, F., «La Renaixença al País Valencià i la construcció de la identitat regional», Anuari Verdaguer, 15, 2005, València, pp. 483-519.
 • Benavent, Rafael, «La Vall d’Albaida en les cròniques periodístiques de Teodor Llorente de 1897», Almaig. Estudis i documents, XX, 2004, pp. 133-152.
 • Beut i Belenguer, Emili, «Llorente excursionista», Almanaque de Las Provincias per a 1953, València, 1952, pp. 235-237.
 • Blasco Laguna, Ricard, «Generacions enfrontades: Llorente i el modernisme», Homenatge dels escriptors al professor Manuel Sanchis Guarner, València, 1986, pp. 41-45.
 • Duran de València, Miquel, Teodor Llorente, Barcino, Barcelona, 1936.
 • Ferrando Francés, Antoni, «Llengua literària i actitud política en Teodor Llorente. A propòsit de Cartes de soldat i Pro Pàtria», Caplletra, 4, 1988 pp. 91-112.
 • — «Blasco Ibáñez i Llorente durant la visita a València, el 1899, de Pardo Bazán», Vicente Blasco Ibáñez 1898-1988. La vuelta al siglo de un novelista, 2000, València, pp. 112-167.
 • Gualberto Danza, María Carmen, La ideología de Teodoro Llorente a través de sus trabajos periodísticos, tesi de llicenciatura, Facultat de Filosofia i lletres, Universitat de València, 1965-66, València.
 • — «Teodoro Llorente y los problemas de su tiempo», Saitabi, XVIII, 1968, pp. 129-144.
 • Guarner, Lluís, «Llorente y Querol», Levante (suplement Valencia, 233, p. 4), València, 1959.
 • — «Pròleg» a Llorente Olivares, Teodor, Poesia valenciana completa, ed. 3 i 4, València, 1983, pp.17-90.
 • La Renaixença valenciana i Teodor Llorente, Edicions 62, Barcelona, 1985.
 • Jorba, Manuel, «Teodor Llorente», Història de la literatura catalana, vol. VII, Ariel, Barcelona, 1986, pp. 187-194.
 • Llombart, Constantí, «En Teodor Llorente (Apunts biografichs)», Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1881, València, 1986, pp. 68-73.
 • Llorente Falcó, Teodor , Amb motiu d’un centenari. Mistral i Llorente (Recull de notícies i impressions), L’Estel, València, 1932.
 • — «En el centenario de dos poetas. Teodoro Llorente y Vicente Querol», Anales del Centro de Cultura Valenciana, 26, 1936, pp. 51-55.
 • Martí Adell, Cristòfor, «Mistral i Llorente. Les relacions occitano-valencianes en la Renaixença», tesi doctoral inèdita, Facultat de Filologia, Universitat de València, València, 1989.
 • — «Mistral i Llorente. Noves aportacions documentals sobre les relacions occitano-valencianes durant la Renaixença», Caplletra, 9, 1990, pp. 195-224.
 • — «Les relacions de Mistral i Llorente», Saó 185, 1995, pp. 37-40.
 • Maspons i Labrós, F., «Teodor Llorente», Calendari Català del any 1877, Barcelona, 1876, pp. 99-101.
 • Navarro Reverter, Juan, Teodoro Llorente, su vida y sus obras. Florilegio de sus poesías (Poesías castellanas originales, poesías valencianas, traducciones), Barcelona, 1909. Inclou el treball «Notas biográficas y críticas», de José Sanchis Sivera, pp. 373-455.
 • La República de les Lletres, 7, número especial dedicat «a Teodor Llorente», que conté articles de Miquel Duran de València, Vicent Calvo-Acacio, Eduard López Chavarri, Francesc Almela i Vives, Carles Salvador, Daniel Martínez Ferrando i Martí Martell, gener-març del 1936. Existeix una edició facsímil publicada per l’Ajuntament de València en 1984.
 • Renart, G[uillem], «Las poesías valencianas de Don Teodoro Llorente», Las Provincias (26-VI-1947), 1947.
 • Roca Ricart, Rafael, «Teodor Llorente i els valencianistes de principis de segle», Saó, 185, 1995, pp. 44-47.
 • — «La segona Renaixença o l’herència de Llorente», Saó, 189, València, octubre de 1995, pp. 43-46.
 • — «La ideologia del poeta Teodor Llorente», El Temps (23-III-1998), 1998, pp. 68-69.
 • — «Teodor Llorente i Blasco Ibáñez, cara a cara», Levante-EMV (suplement Posdata, 27-III-1998), 1998, pp. I-II.
 • — «Blasco i Llorente, l’ou o la gallina», Saó, «Monogràfics» 28, 1999, pp. 18-20.
 • — «Estudi preliminar» a Llorente Olivares, Teodor, Escrits polítics (1866-1908), Diputació de València, València, 2001, pp. 9-66.
 • — «L’Horta vista per Teodor Llorente», Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, 8, 2002, pp. 87-105.
 • — «Teodor Llorente. Del provincialisme al regionalisme valencianista», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 44, 2003, pp. 53-74.
 • — «Les relacions entre Teodor Llorente i Jacint Verdaguer», Anuari Verdaguer, 11, 2003, pp. 321-344.
 • Teodor Llorente, el darrer patriarca, IIFV-Bromera, Alzira, 2004.
 • — «Les relacions entre Teodor Llorente i Constantí Llombart», Constantí Llombart i el seu temps, a cura de Vicent Josep Escartí i Rafael Roca, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, pp. 79-109.
 • Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana, PUV, València, 2007.
 • Teodor Llorente i la Renaixença valenciana, IAM, València, 2007.
 • — «Teodor Llorente, escriptor valencià», Caplletra, 43, 2007, pp. 9-38.
 • — «Teodor Llorente i l’homenatge a Jacint Verdaguer (1908)», Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaque impendere vitam, Universitat de Vic-Eumo Editorial, Vic, 2007, pp. 475-483.
 • — «Noves aportacions sobre la presència valenciana al Congrés de 1906», Antoni Ferrando, ed., El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià, Afers, Catarroja – Barcelona – Palma de Mallorca, 2008, pp. 73-96.
 • — «Una mirada nova a la Renaixença valenciana», Vida amunt i nacions amunt. Pensar el País Valencià en temps de globalització, Manuel Lanusse, Joan Alfred Martínez i August Monzon, eds., Universitat de València, 2008, pp. 273-287.
 • La Renaixença i la Ruta del Cister. L’aplec de catalans, mallorquins i valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882), Cossetània Edicions, Valls, 2008.
 • — «Jacint Verdaguer i València», Anuari Verdaguer, 16, 2008, pp. 277-305.
 • — «Teodor Llorente i el certamen en honor de Jaume I», Miscel·lània Joaquim Molas, 4, PAM, Barcelona, 2009, pp. 97-121.
 • — «Teodor Llorente i l’homenatge a Marià Aguiló (1909)», Randa, 2009, 63, pp. 95-110.
 • — «Breu balanç de la coronació de Teodor Llorente (1909)», Saó, 339, 2009, pp. 22-24.
 • — «Teodor Llorente, poeta, político y empresario. El homenaje de 1909», Economía, empresa y sociedad. La Exposición Regional Valenciana de 1909, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, València, 2009, pp. 74-79.
 • — «Teodor Llorente i la llengua dels valencians», Caplletra, 49, 2010, pp. 43-63.
 • — «Introducció» a Llorente Olivares, Teodor, Lo foc sagrat de la fe. Antologia de poesia religiosa, Denes, Paiporta, 2010, pp. 9-50.
 • — «La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana», Caplletra, 50, 2011, pp. 209-236.
 • El valencianisme de la Renaixença, Bromera, Alzira, 2011.
 • — «Cent vint-i-cinc anys del Llibret de versos», Serra d’Or, 618, 2011, pp. 40-42.
 • Sala Giner, Daniel, «Teodoro Llorente Olivares», suplement de Las Provincias, col·lecció «Personajes del Milenio. Comunidad Valenciana», València, 2002.
 • Teodor Llorente i Olivares. La coherència d’una vida, Lo Rat Penat, València, 2011.
 • Salvador, Carles, «La Zoología y la Botánica en la poesía valenciana de Llorente», Almanaque de Las Provincias per a 1942, València, 1941, pp. 241-243.
 • — «Per a una antologia llorentina», Almanaque de Las Provincias per a 1945, València, 1944, pp. 105-109.
 • — «Poesías valencianas de Llorente», Las Provincias (26-IV-1947), 1947.
 • — «Llorente i els infants. Notes per a un estudi sobre els temes infantils en la poesia valenciana de Teodor Llorente», treball inèdit, València, 1948.
 • — «Pròleg» a Teodor Llorente, Antologia poètica, Sicània, València,1958, pp. 9-14.
 • Salvador, Vicent, «Una polèmica sobre la llengua literària», Caplletra, 1, 1986, pp. 61-73.
 • — «Revisió crítica de Teodor Llorente», Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, 1987, pp. 99-109.
 • — «El pensament lingüístico-literari de Teodor Llorente», Caplletra, 4, 1988, pp. 113-122.
 • Sanchis Sivera, Josep, «Biografía del laureado vate Teodoro Llorente y Olivares», Lo Rat-Penat. Revista Mensual, 7, València, 1911, pp. 290-370.
 • Simbor Roig, Vicent, «Llorente, “La Opinión” i la Renaixença», Caplletra, 4, 1988, pp. 123-136.
 • — «Llorente o la Renaixença», Saó, 185, 1995, pp. 30-32.
 • — «Introducció» a Llorente, Teodor, Poesia, IVEI, València, 1996.
 • Soler i Godes, Enric, «Llorente historiador», Almanaque de Las Provincias per a 1946, València, 1996, pp. 205-207.
 • — «Llorente i Serrano Morales», Almanaque de Las Provincias per a 1949, València, 1948, pp. 229-231.
 • Teodor Llorente, Ajuntament de València, 1936, València.
 • Tomàs, Margalida, «Un mestratge que no va arribar a ésser: la relació entre Marià Aguiló i Teodor Llorente», Saó, 185, 1995, pp. 33-36.
Pujar