Saltar al contenido principal

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva

Presentació

La Universitat de Barcelona, amb la finalitat d'augmentar la difusió dels seus fons bibliogràfics, posa a disposició dels usuaris la reproducció digital d'una selecció d'obres originals escollides entre el ric patrimoni que custodia: manuscrits, pergamins, incunables, primeres edicions, llibres dels segles XVI, XVII i XVIII, en definitiva, obres representatives de la història de la Universitat de Barcelona, de la mateixa història de la impremta tant local com estrangera, obres destacades pel seu valor intel·lectual, especialment en el marc cultural català o per la seva riquesa ornamental i la seva perfecció tècnica.

A través del portal la Universitat de Barcelona posa en marxa un projecte ambiciós per difondre, fer públic i preservar el seu patrimoni bibliogràfic allotjat principalment a la Biblioteca de Reserva del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació però també a altres biblioteques de la Universitat amb importants col·leccions de llibres antics i rars.

A mitjans del segle XIX la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va rebre el llegat de les principals biblioteques conventuals barcelonines que la convertiren en una de les primeres biblioteques en fons antic i rar de Catalunya i d'Espanya.

Podem destacar:

 • 2.169 manuscrits. El més antic és del segle X, mentre que els documents dels segles XV-XVIII són els més representats. Podem citar a títol d'exemple:
  • Crònica de Jaume I. 1343
  • Eiximenis. Llibre dels àngels. 1445
  • Llibre apellat Consueta. Segle XIV
  • Ciceró. Opera. Finals del segle XIV
  • Jardinet d'Orats. 1486.
 • 948 incunables. El més antic correspon al primer llibre imprès a Itàlia:
  • Ciceró. De oratore. Subiaco: Conradus Sweynheym i Arnoldus Pannartz, 30 de setembre de 1465.
 • Al voltant de 150.000 impresos des del segle XVI fins l'any 1820. Destaquen el conjunt de sermonaris (possiblement el més ric de l'Estat), el fons de revistes dels segles XVII-XVIII i, especialment remarcables, els fons d'obres de medicina i ciències jurídiques.
 • 8.060 gravats en làmines soltes que omplen tota la història del gravat des del segle XVI al XIX.
 • 890 pergamins de diversa procedència.

La majoria d'aquests documents (excepte el fons manuscrit) es poden localitzar a partir de la consulta del catàleg.

Pujar