Saltar al contenido principal

Concordancias

¿Cómo funciona la búsqueda en concordancias?

Buscar en la obra "Libre de consolacio de philosophia ... ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament amb la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta ; a cura de don Bartomeu Muntaner ; ... notes bibliogràfiques del Àngel Aguiló":