Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1

Aquesta edició numera les notes a peu de pàgina seguint la forma clàssica:   —4→   1, 2, 3, 4...,   —5→   1, 2, 3, 4...,   —6→   1, 2, 3, 4..., etc. La nostra edició no fa constar aquesta numeració, sinó una altra de contínua:   —4→   1, 2, 3, 4,   —5→   5, 6, 7, 8,   —6→   9, 10, 11, 12, etc. Això no obstant, facilitem la numeració de l'original de la manera següent: (4, 1) remet a la nota 1 de la pàgina 4; (5, 2) a la nota 2 de la pàgina 5; (6, 3) ho fa a la nota 3 d'aquesta pàgina, etc.

 

2

Parece que el autor siguió el método de la obra arábiga que cita, si no es que quisiese aludir á la primera forma de su mismo tratado que escribió originariamente en árabe, y vertió después al catalán-provenzal. (4, 1).

 

3

Quiscuna sciencia. Edic. lat. Quaelibet Ars aut facultas. (4, 2).

 

4

Edic. lat. Indigens inusitatis, et absonis vocabulis. (4, 3).

 

5

Edic. lat. Tam laicis et rudibus, quam subtilibus et prouectis. (4, 4).

 

6

Manifestada; e que los vocables sien escrits per raho dels homens lechs. (4, 5).

 

7

Cor injuria. (4, 6).

 

8

Qui la. (4, 7).

 

9

Edic. lat. Diuiditur in quatuor libros partiales. (4, 8).

 

10

Judeu. (4, 9).