Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

21

Si poria. (5, 11).

 

22

A. (5, 12).

 

23

Pensas. (5, 13).

 

24

Forest inabitable. (5, 14).

 

25

Arbres qui portauen fruyts. (5, 15).

 

26

E aqui hauia. (5, 16).

 

27

E molts oceyls. (5, 17).

 

28

Lo gentil cogita. (5, 18).

 

29

Riberes. (6, 1).

 

30

Quant lo gentil fo aqui qui s volch alegrar en les bones odors e en los cants dels auceyls, lo pensament. (6, 2).