Aportacions i referències etnopoètiques en l'obra literària de Carmelina Sánchez-Cutillas / Joan Borja i Sanz

Registre bibliogràfic

Aportacions i referències etnopoètiques en l'obra literària de Carmelina Sánchez-Cutillas / Joan Borja i Sanz | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de Scripta, 17 (2021), pp. 561-580

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com