Saltar al contenido principal

Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella / Rosanna Cantavella

Registro bibliográfico

Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella / Rosanna Cantavella | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imagen

Altra edició: Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 8 (1997), pp. 37-45

Citar obra

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com