De la traducció literal a la creació literària : estudis filològics i literaris sobre textos antics catalans i valencians / Curt Wittlin; pròleg d'Albert G. Hauf

Registre bibliogràfic

De la traducció literal a la creació literària : estudis filològics i literaris sobre textos antics catalans i valencians / Curt Wittlin; pròleg d'Albert G. Hauf | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de València, Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserra, 1995

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com