Saltar al contenido principal

Els epítets dels artistes baixmedievals al servei dels poders reial i municipal / Francesc Granell Sales

Registre bibliogràfic

Els epítets dels artistes baixmedievals al servei dels poders reial i municipal / Francesc Granell Sales  | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 70 (primavera de 2021), pp. 33-52

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com