Saltar al contenido principal

Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIII

Registre bibliogràfic

Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIII | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l´edició de: Valencia : en casa de Ioan Mey : venense en Valencia en casa de Pere Borbo, 1565

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com