Saltar al contenido principal

Introducció monogràfic. "Traducció i models lingüístic" / Josep R. Guzman Pitarch i Josep Marco Borillo

Registre bibliogràfic

Introducció monogràfic. "Traducció i models lingüístic" / Josep R. Guzman Pitarch i Josep Marco Borillo | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 58 (primavera de 2015), pp. 115-121

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com