Saltar al contenido principal

Joan Estelrich i el nou humanisme a l’Europa d’entreguerres / Silvia Coll-Vinent

Registre bibliogràfic

Joan Estelrich i el nou humanisme a l’Europa d’entreguerres / Silvia Coll-Vinent | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 70 (primavera de 2021), pp. 111-138

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com