Saltar al contenido principal

La memòria inèdita del Carmel descalç femení a la Corona d’Aragó: biografies i cròniques històriques / Gras i Casanovas, M. Mercè

Registre bibliogràfic

La memòria inèdita del Carmel descalç femení a la Corona d’Aragó: biografies i cròniques històriques
  / Gras i Casanovas, M. Mercè | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 67 (tardor de 2019), pp. 145-169

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com