Saltar al contenido principal

La narrativa de Vicenç Riera i Llorca: literatura i consciència històrica / Montserrat Corretger

Registre bibliogràfic

La narrativa de Vicenç Riera i Llorca: literatura i consciència històrica / Montserrat Corretger | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 57 (tardor de 2014), pp. 9-33

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com