Les gestes dels romans / Valeri Màxim; trad. Antoni Canals

Registre bibliogràfic

Les gestes dels romans / Valeri Màxim; trad. Antoni Canals | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital del manuscrit de Biblioteca de Catalunya. Sig. Ms. 356

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com