Saltar al contenido principal

Libre de consolacio de philosophia / lo qual feu en lati lo glorios Boeci ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament ab la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor / de Francesch Carroç Pardo de la Casta ; a cura de Bartomeu Muntaner ; ab algunes notes bibliogràfiques del Àngel Aguiló

Registre bibliogràfic

Libre de consolacio de philosophia / lo qual feu en lati lo glorios Boeci ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament ab la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor / de Francesch Carroç Pardo de la Casta ; a cura de Bartomeu Muntaner ; ab algunes notes bibliogràfiques del Àngel Aguiló | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital de Barcelona, Llibr. d'Alvar Verdaguer, 1873. Localització: Biblioteca de Catalunya, Sig. Mts.4842

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com