Pronostich per lany Mill.D.XXXIII: e durara en part fins çerca del any M.D.XXXVI / compost per lo Reverent mestre Gaspar. G. Molera

Registre bibliogràfic

Pronostich per lany Mill.D.XXXIII: e durara en part fins çerca del any M.D.XXXVI / compost per lo Reverent mestre Gaspar. G. Molera | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital de l'edició de Barcelona : per Carles Amorós, 20 febrer 1533

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com